Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/01-17   -   Pressemeddelelse

Sniffer opsnuser svovlsyndere i hele 2017

Også i 2017 vil en kunstig næse monteret på Storebæltsbroen og på fly eller drone fange skibe, som udleder for meget svovl. Sniffer-ordningen stod ellers til at udløbe i januar, men Miljø- og Fødevareministeriet lader svovlovervågning fortsætte resten af året.

Skibe, som sejler gennem Storebælt, bliver også i 2017 overvåget ved Storebæltsbroen, ligesom de største danske sejlrender fortsat overvåges fra luften via fly eller drone.

- Overvågningen er vigtig, fordi svovl er skadelig for miljøet og for menneskers sundhed, men også fordi vi skal sikre lige konkurrencevilkår i skibsfarten. Reglerne skal overholdes, og det må ikke kunne betale sig at snyde. Derfor har vi prioriteret at fortsætte en indsats, som ellers stod til at udløbe. I oktober sidste år besluttede FN's Søfartsorganisation IMO at skærpe kravene til skibes udledning af svovl i hele verden. Kravene gælder fra 2020. Internationalt er der stor fokus på dette område, og allerede i denne uge følger IMO op på, hvordan vi sikrer effektiv håndhævelse af de nye krav, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Forurening mere end halveret

Siden 2015, hvor der blev indført nye, skrappe krav til skibes udledning af svovl i Nordsøen og Østersøen, er indholdet af svovl i luften over Danmark mere end halveret. Kontrollen med skibenes brændstof har indtil videre ført til, at Miljøstyrelsen har politianmeldt 13 rederier for brud på svovlreglerne. Snifferovervågningen giver et langt mere detaljeret billede af, i hvor høj grad skibene overholder svovlreglerne i danske farvande, end hvis man alene havde olieprøver.

- Det er meget positivt, at regeringen nu afsætter ressourcer til at fortsætte den afgørende overvågning af potentielle svovlsyndere i danske farvande i 2017. Det kan ramme danske rederier hårdt på konkurrenceevnen, hvis de skrappe og dyre svovlkrav ikke følges op med en kontant håndhævelse fra myndighederne side. Næste skridt bliver at få iværksat et effektivt og globalt håndhævelsessystem, så vi er klar, når de nye internationale svovlkrav træder i kraft om kun tre år. Hårde sanktioner bliver afgørende, hvis vi skal fjerne incitamentet til at snyde med brændstoffet, siger adm direktør i Danmarks Rederiforening Anne H. Steffensen.

Fra 2020 må skibe maksimalt sejle på brændstof, der indeholder 0,5 procent svovl mod 3,5 procent i dag. Dog undtaget skibe, der anvender ren teknologi, fx ved at installere en såkaldt scrubber, som renser skibsrøgen. Skibe, der sejler i Nordsøen og Østersøen og i farvandet omkring Nordamerika, er allerede i dag pålagt at bruge brændstof med max. 0,1 procent svovl, med mindre de anvender ren teknologi. Det vil de også være efter 2020.

Snifferovervågningen fra Storebæltsbroen forventes forlænget inden for den nuværende kontrakt pr. 1. februar 2017, og Miljøstyrelsen sender i foråret 2017 den mobile del af snifferovervågningen i EU-udbud.

Fakta:

· Snifferen på Storebæltsbroen har siden sommeren 2015 overvåget skibes svovludledning. En sniffer er også installeret på et lille fly, der kontrollerer skibe, der sejler ad de store skibsruter gennem de danske farvande. I den periode er over 10.000 skibe blevet observeret.

· Når en sniffer opfanger, at et skib udleder for meget svovl, får Miljøstyrelsen besked om det og kan - hvis skibet er på vej til en dansk havn - bede Søfartsstyrelsen gå om bord og tage en olieprøve fra skibets brændstof. Olieprøven kan bevise, om svovlindholdet er forhøjet. Hvis skibet er på vej til en udenlandsk havn, sender Miljøstyrelsen et varsel til rette myndighed om, at der kan være grund til at holde øje med skibet.

· Siden 1. januar 2015 har skibe, som sejler i Nordsøen, Østersøen eller i farvandene omkring Nordamerika, skullet bruge brændstof, som max. indeholder 0,1 procent svovl - med mindre skibet anvender ren teknologi, som fx en 'scrubber' eller flydende naturgas (LNG). Det er et reduktionskrav på 90 procent i forhold til de tidligere regler.

· Svovlindholdet i luften over Danmark er sidenhen faldet markant (mere end 50 %), og det tyder på, at langt de fleste skibe, som sejler i danske farvande, overholder reglerne, og at håndhævelsen virker.

· Miljøstyrelsen slår ned på lovbrydere og har, siden de skærpede regler trådte i kraft, politianmeldt 13 skibe på baggrund af udtagne olieprøver, der har vist for højt indhold af svovl.

· I oktober 2016 vedtog medlemslandene i FN's søfartsorganisation IMO, at også verdens øvrige farvande skal omfattes af skærpede svovlkrav. IMO besluttede, at skibes brændstof fra 2020 højst må indeholde 0,5 procent svovl mod 3,5 procent i dag, med mindre skibet anvender ren teknologi.

· I denne uge følger IMO op på beslutningen fra oktober på et møde i London, hvor bl.a. implementering og håndhævelse af de nye krav bliver drøftet i en teknisk arbejdsgruppe som forberedelse til det næste møde i IMOs Miljøkomité til juli.

Pressekontakt

Jonatan Lykke-Olesen
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  9359 7082
Sara Røpke
Kontorchef
  41 78 20 39

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire