Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/01-17   -   Pressemeddelelse

Miljøminister: Danmark skal tiltræde konvention om miljørigtig ophugning af skibe

I dag behandler Folketinget et nyt lovforslag fra miljø- og fødevareministeren om at tiltræde Hong Kong-konventionen fra 2009. Globale regler skal sikre, at mennesker og miljø bliver bedre beskyttet, når skibe skal ophugges.

Det har taget lang tid, men nu er Danmark på tærsklen til at tiltræde Hong Kong-konventionen, der på globalt plan skal sikre, at mennesker og miljø bliver bedre beskyttet, når skibe ophugges.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har fremsat et lovforslag om tiltrædelse, der i dag førstebehandles i Folketinget.

- Skiftende regeringer har arbejdet for det her, siden Hong Kong-konventionen blev til i 2009. Det er et juridisk komplekst område, og vi har ventet på EU noget af vejen, så jeg er glad for, at vi nu endeligt er på nippet til at tiltræde. Udtjente skibe indeholder typisk farligt affald, og de skal ophugges under forsvarlige forhold, og skibsfart er en global industri, hvor der er brug for fælles internationale regler. Med Danmarks tiltrædelse sender vi et stærkt signal til andre lande, om at det er vigtigt at prioritere forsvarlig ophugning af skibe. Jo flere lande, der tiltræder, jo hurtigere kan konventionen træde i kraft, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

På verdensplan bliver ca. 1.000 handelsskibe hvert år hugget op, og værdifulde materialer som stål bliver brugt igen. Langt de fleste skibe sendes til Asien og bliver ophugget under uordnede forhold i f.eks. Bangladesh.

Rederier er ombord

Danskopererede skibe bliver typisk ophugget på værfter i Indien, Kina og Tyrkiet, men også en lille del i Danmark.

Ifølge Danmarks Rederiforening sendes i alt ca. 10 danske skibe til ophugning om året, og Rederiforeningen ser frem til, at Danmark tiltræder Hong Kong-konventionen.

- Det er rigtig positivt. Omkring 70 pct. af verdens skibsophugning foregår i tredjeverdenslande, og globale regler er afgørende for at sikre, at det sker på en forsvarlig måde. Vi skal derfor presse på for at flere lande følger trop, så konventionen kan træde endeligt i kraft. Det er nødvendigt for at forbedre forholdene globalt. Indtil det sker, opfordrer vi alle vores rederier til frivilligt at overholde kravene i konventionen, siger adm. direktør i Danmarks Rederiforening Anne H. Steffensen.

Dele af Hong Kong-konventionen er allerede vedtaget i EU med den såkaldte Skibsophugningsforordning, og med Danmarks ratificering af konventionen er det håbet, at flere lande på globalt plan også vil tiltræde konventionen.

Det glæder også Dansk Metal og CO-Industri.

- Vi har i flere år arbejdet for en fuld ratifikation af Hong Kong-konventionen, så vores udenlandske kollegaer i f.eks. Indien, Bangladesh og Pakistan kan få rimelige arbejdsvilkår ved ophugning af skibe. Når Danmark tiltræder konventionen, er vi kommet et stort skridt videre, siger formand for Dansk Metal og CO-industri Claus Jensen.

Hvis lovforslaget vedtages, forventer regeringen, at Danmark kan tiltræde konventionen i løbet af foråret.

Fakta om Hong Kong-konventionen:

- FN's Internationale Maritime Organisation (IMO) vedtog med opbakning fra mere end 60 lande i maj 2009 Hong Kong-konventionen om forsvarlig ophugning af skibe.
- Når konventionen træder i kraft, forpligter de lande, som har tiltrådt konventionen, sig til, at deres skibe bliver ophugget på anlæg, der overholder konventionens krav, og at landets skibsophugningsvirksomheder kun ophugger skibe på en måde, der overholder konventionens krav.
- For at konventionen kan træde i kraft, kræves bl.a., at den er tiltrådt af mindst 15 lande, hvis kombinerede handelsflåde repræsenterer mindst 40 procent af den globale handelsflådes bruttotonnage.
- Både de store flagstater og de store skibsophugningsstater skal tiltræde konventionen, for, at den kan træde i kraft. Kun Norge, Congo, Frankrig, Belgien og Panama har tiltrådt konventionen.
- Jo flere lande, der tiltræder, jo sværere bliver det at ophugge i lande, der ikke lever op til reglerne i konventionen. Indien har meldt ud, at de er klar til at tiltræde, når EU-landene har tiltrådt konventionen.
- Det er en ændring til loven om beskyttelse af havmiljøet og loven om miljøbeskyttelse, som nu gør det muligt for Danmark at tiltræde Hong Kong-konventionen.

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire