Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/01-17   -   Pressemeddelelse

Miljø- og fødevareminister inviterer til borgermøder om kystsikring og oversvømmelser

Efter den seneste måneds vejr med storm og stormflod inviterer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til borgermøde tre steder i landet for at få input fra borgerne.

Den seneste måned har budt på voldsomt vejr, da først stormen Urd og siden en stormflod betød markant forhøjet vandstand flere steder.

Det har været til stor gene for mange grundejere i store dele af landet, ligesom det har givet en række af de udsatte kommuner udfordringer i forhold til, hvordan arbejdet med sikringen mod oversvømmelser tilrettelægges bedst muligt fremover.

Staten, kommunerne og borgerne skal være rustet til i fremtiden at kunne håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne i form af øget erosion af kyststrækninger, stormfloder og stigende regnmængder, hvor sådanne hændelser vil forekomme hyppigere.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ønsker at få borgernes input til, hvordan vi fremover kan skabe bedre forhold, så vi både beskytter vores ejendomme og naturværdierne ved kysterne.

Han inviterer derfor til tre borgermøder i henholdsvis Nordjylland, Sønderjylland og ved Roskilde.

- Det er meget alvorligt for de borgere, der har oplevet, at deres hjem er blevet oversvømmet. Regeringen er optaget af, at borgere har sikkerhed for, at det sted, man ønsker at bo, ikke risikerer at blive udsat for oversvømmelser, og jeg vil gerne have input fra borgerne med deres ønsker og ideer, siger Esben Lunde Larsen.

Minister håber at se mange borgere

Et bredt flertal i Folketinget ændrede i december 2016 kystbeskyttelsesloven, så der nu er en hurtigere og mere smidig og effektiv sagsbehandling, hvor der tages hensyn både til dem, der gerne hurtigt vil have beskyttet deres huse mod oversvømmelser eller erosion, og dem der ikke ønsker at være med i projektet - måske fordi de ikke synes, at det er nødvendigt.

Esben Lunde Larsen mødtes tidligere i januar med Kommunernes Landsforening og borgmestre fra en række af de kommuner, der kender udfordringen med effekten af kraftige storme og store oversvømmelser fra deres hverdag.

Kommunerne efterlyser bl.a., at staten skal spille en mere aktiv rolle og hjælpe til med at få skabt de lokale løsninger i god tid

- Jeg håber at se rigtig mange borgere og få lejlighed til at høre, hvordan de oplever, at kommuner og myndigheder agerer, så jeg med egne ører kan høre, om vi skal have ændret den måde, vi gør tingene på i dag, siger Esben Lunde Larsen.

De tre borgermøder vil blive afholdt i:

Jyllinge ved Roskilde den 1. februar kl. 19.00-20.30 i Baunehøjhallen i Jyllinge
Hjørring i Nordjylland den 4. februar kl. 10.00-11.30 i Vendelbohus, Nørregade i Hjørring
Aabenraa i Sønderjylland den 4. februar kl. 16.00-17.30 på Folkehjem, Haderslevvej 7 i Aabenraa
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil byde velkommen, og der vil være korte faglige oplæg om myndighedernes arbejde med sikring mod øget erosion, stormfloder og stigende regnmængder. Herefter er ordet frit.

Alle er velkomne til borgermøderne.

Af praktiske grunde vil pladser dog blive tildelt efter "først til mølle".

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire