Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/01-17   -   Pressemeddelelse

Belastningen fra pesticider på markerne falder

Ny bekæmpelsesmiddelstatistik for 2015 viser, at belastningen fra pesticider på markerne falder, men også at belastningen fortsat er højere end målt på de solgte mængder. Det tyder på, at effekten af hamstringen fra 2012 og 2013 er ved at aftage.

Belastningen fra pesticider er faldet med 40 procent siden 2011, hvis man alene måler på salget af pesticider. Det er netop målet i den nuværende sprøjtemiddelstrategi at sænke belastningen fra pesticider med 40 procent i 2015 i forhold til det beregnede niveau i 2011.

- Tallene går i den rigtige retning, og det er rigtigt positivt. Vi har nået målet om at sænke belastningen med 40 procent målt på salgstal, mens belastningen, beregnet ud fra forbruget på de danske marker, er faldet med 28 procent sammenlignet med 2011. Statistikken viser også tegn på, at effekten af den hamstring af pesticider, som fandt sted, inden den nye pesticidafgift trådte i kraft i 2013, er aftagende, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Forskel på salg og forbrug

Via landmændenes sprøjtejournaler er det muligt at se på udviklingen i forbruget på markerne, og belastningen fra de forbrugte mængder er faldet med 28 procent fra 2011 til 2015. Der er forskel på salgstal og forbrugstal, fordi man op til indførslen af pesticidafgiften i 2013 oplevede en massiv hamstring af pesticider. Derfor forbruges der i øjeblikket mere, end der sælges. At salgstal og forbrugstal ser ud til at nærme sig hinanden kunne dog tyde på, at landmændene er ved at have opbrugt de lagre, der blev bygget op.

Bekæmpelsesmiddelstatistikken viser også, at salget af sprøjtemidler er på vej op igen efter et meget lavt salg i 2014 som følge af hamstringen. Fra 2011 til 2014 faldt belastningen af de solgte pesticider med 55 procent i forhold til det beregnede niveau i 2011, mens belastningen beregnet ud fra forbrugstallene i samme periode faldt med 18 procent.

- Pesticidafgiften skal evalueres med udgangen af 2017, og det vil give grundlag for at diskutere eventuelle ændringer i afgift og målsætning i 2018, siger Esben Lunde Larsen.

Pressekontakt

Malene Kristensen
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  2213 0834

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire