Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/02-17   -   Pressemeddelelse

Minister: Vi skal have fælles spilleregler i den vestlige Østersø

Der er opstået uklarhed om EU-reglerne for beskyttelse af torsken i den vestlige Østersø. Miljø- og Fødevareministeriet er i kontakt med de tyske myndigheder for at afklare situationen.

Fra 1. februar har den vestlige Østersø været lukket for fiskeri efter torsk. Lukkeperioden, som har en varighed af 2 måneder, blev besluttet i EU's ministerråd i oktober sidste år for at beskytte torsken i den vestlige Østersø.

Men der er nu opstået tvivl om fortolkningen af rækkevidden af EU-reglerne bag lukningen, da de tyske myndigheder tillader fartøjer fra 15 meter og opefter at fiske efter bl.a. fladfisk.

I fiskeri efter fladfisk kan det ikke undgås, at der kommer torsk med som bifangst.

"Jeg har bedt mine folk om straks at tage kontakt bl.a. til de tyske myndigheder for at få afklaret situationen, så vi kan finde fælles fodslag. Jeg forventer en afklaring i begyndelsen af næste uge, og lige så snart den foreligger, vil det danske fiskerierhverv blive orienteret," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire