Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/02-17   -   Pressemeddelelse

Minister baner vejen for tættere samarbejde mellem israelske og danske vandvirksomheder

Både Danmark og Israel er stærke inden for vandteknologi, der fremmer miljøvenlige løsninger. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen rejser i dag til Israel for at styrke samarbejdet mellem danske og israelske forskningsinstitutioner og virksomheder på området.

Et klima med ørken og tørke har tvunget Israel til at investere massivt i vandteknologi for at sikre vandforsyningen til både befolkning, landbrug og industri. Når danske virksomheder har udviklet løsninger, der eksempelvis kan pumpe vand ud til forbrugere med et minimum af spild og rense spildevand med et overskud af elektricitet, så er det løsninger, der kan bruges i Israel.

Samtidig er Israel et af de lande i verden, der investerer flest penge i forskning og udvikling, og israelske virksomheder er på mange områder ligesom de danske verdensførende. Der er derfor et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem danske og israelske forskningsinstitutioner og virksomheder, og netop vandteknologi vil være et af fokusområderne for det nyåbnede Dansk Innovationscenter i Tel Aviv, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag tager til Israel for at besøge.

- Danmark og Israel har forskellige styrker og udfordringer. Israel er et af de bedste lande i verden til at tiltrække forskningsmidler. Det kan vi lære af i Danmark. Israel står til gengæld over for alvorlige miljømæssige problemer på grund af vandmangel og vandforurening. Her kan Danmark levere nogle af verdens bedste løsninger. Derfor vil et styrket bånd være til gavn for Danmark og Israel, siger Esben Lunde Larsen.

Under besøget skal miljø- og fødevareministeren blandt andet mødes med den israelske miljøminister. Israel er udfordret af miljøproblemer på grund af stigende befolkningstilvækst og mangel på vand og grundvandsforurening.

Esben Lunde Larsen skal tale med sin kollega om cirkulær økonomi, genanvendelse og udnyttelse af ressourcerne i spildevand og rensning af miljøfarlige stoffer som mikroplast i spildevand. Det er områder, hvor danske virksomheder og forsyningsselskaber er i international topklasse.

Desuden skal ministeren mødes med borgmesteren i Haifa, hvor danske DHI er engageret i et større projekt om beskyttelse og sikring af følsomt havmiljø.

Udvalgte dele af ministerens program i Israel:

8. februar
9.15-10.30 Møde m. Zeev Elkin, Minister of Environmental Protection 1+4
På mødet vil ministrene drøfte miljø- og vandpolitiske spørgsmål samt muligheder for øget samarbejde mellem Israel og Danmark indenfor forskning og udvikling af vandteknologi.

13.30-14.15 Møde med Haifa Borgmester, Yona Yahav
Ministeren mødes med Haifas borgmester for at drøfte udfordringer og potentialer relateret til havmiljø, forvaltning af vandressourcer og teknologiske løsninger. På vej til mødet vil ministeren desuden besøge "Haifa-skulturen" til minde om redningen af de danske jøder i oktober 1943.

14.45-16.00 Besøg v. Haifa Havn
Ministeren besøger havnen for at besigtige havmiljøprojekt med deltagelse af DHI, inklusiv sejltur hvis vejret tillader det, ved Dov Frohlinger, Chief Operating Officer, Israel Ports, og Jesper Dørge, Head of BD, DHI

16.30-18.00 Besøg på Grand Water Research Institute ved Technion Institute of Tehnology
Instituttet er en af Israels førende forskningsinstitutioner inden for vandteknologi. Besøget vil desuden fokusere på vidensoverførsel og kommercialisering af grundforskning inden for højteknologiske vandløsninger og samarbejdet med danske virksomheder.

20.00 Middag med deltagelse af relevante israelske aktører indenfor vand, miljø og forskning
Middag med udvalgte israelske nøgleaktører indenfor vand og innovation, med henblik på at fremme samarbejde mellem danske og israelske virksomheder.

9. februar
9.30-11.30 Rundvisning på Shafdan spildevandsrensningsanlæg og introduktion til WaTech Center for Technological Innovation & Cooperation ved Yossi Yaacoby, Director of WaTech Division
Rundvisning på Shafdan rensningsanlæg og efterfølgende rundbordssamtale med Mekorots inkubator WaTech samt repræsentanter for WaTechs portfolio virksomheder. Formålet med besøget hos Mekorot er at gøre Mekorot opmærksom på danske vandløsninger for at facilitere et fremtidigt samarbejde mellem Mekorot og danske virksomheder og vidensmiljøer.

14.00-15.30 Møde m. EcoPeace, Gidon Bromberg, Israeli Director
EcoPeace har i en årrække arbejdet på området for vandressourcer som en fælles udfordring for Jordan, Israel og Palæstina. Bromberg vil orientere ministeren om betydningen af vand i forholdet mellem Israel og Palæstina, herunder om indsatser for at sikre aftaler på vandområdet, om spildevand, vandrensning mv., til fælles bedste. Bromberg vil endvidere kunne drøfte det internationale samfunds indsats på området.

17.30-18.30 Møde m. Peres Center for Peace and Innovation, Chemi Peres, Chairman
Chemi Peres vil orientere ministeren om Peres Centrets arbejde med projekter som styrker relationerne på tværs af grænser, herunder indenfor bl.a. landbrug og miljø. Danmark har i øvrigt støttet centerets arbejde med uddannelse af israelsk og palæstinensisk sundhedspersonel (hvortil den danske regering nu har bidraget 35 millioner Dkr.).

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire