Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/03-17   -   Pressemeddelelse

Miljø- og fødevareministeren strammer op for brugen af vigtigt antibiotikum

Den stigende kurve for colistinforbruget i svineproduktionen skal knækkes. Derfor skal forbruget fremover tælle tungere i landmændenes medicinregnskab

Colistin er et antibiotikum, som er kritisk vigtigt for behandling af mennesker og opdagelsen i 2015 af et nyt colistin-resistensgen (MCR-1) har sat fokus på anvendelsen af colistin til produktionsdyr.

Forbruget af colistin til produktionsdyr i Danmark ligger under det Europæiske Medicinagenturs (EMA) anbefalinger fra 2016. Ikke desto mindre er forbruget stigende, og Fødevarestyrelsen vurderer, at for at bremse stigningen bør colistin vægte tungere i medicinregnskaberne i forbindelse med det differentierede gule kort, blandt andet for at forhindre, at colistin bruges som erstatning for tetracyklin, der vægtes tungt i antibiotikaregnskabet i overensstemmelse med intentionen i MRSA-handlingsplanen.

- Det er bekymrende, at forbruget af et kritisk vigtigt antibiotikum som colistin er stigende. Selvom forbruget stadig ligger et godt stykke under de faglige anbefalinger, synes jeg, der bør gribes ind nu for at sikre, at stigningen bremses. Jeg har derfor besluttet, at vægtningsfaktoren for colistin ud fra et forsigtighedsprincip og af hensyn til resistensudviklingen generelt hæves fra 1 til 10 i det differentierede gule kort, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

En væsentlig årsag til det årelange fald er landmændenes obligatoriske medicinregnskaber. Her har visse kritisk vigtige antibiotikatyper, siden det såkaldte differentierede gule kort blev indført sidste år, vægtet tungt med henblik på at tilskynde til et lavere forbrug af disse typer.
Dermed tilskyndes landmanden til at skrue ned for forbruget. Eksempelvis vægter de såkaldte kritisk vigtige cefalosporiner og fluorokinoloner med en faktor 10 og tetracyklinerne med en faktor 1,5.

Antibiotikaforbruget i dansk landbrug er stort set uden undtagelse faldet siden 2009 og ligger på et niveau, som kun få andre lande i verden kan matche. Udviklingen skyldes blandt andet at Danmark, som det eneste land i verden, har indført en gul kort ordning, der rammer de landmænd, der bruger mere antibiotika end nødvendigt.

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire