Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/03-17   -   Pressemeddelelse

Nye regler skal give plads til mere natur

Det skal være lettere for landmænd at udlægge naturarealer, uden at de risikerer at miste retten til opdyrkning. Miljø- og fødevareministeren er på vej med nye regler, der sikrer danske landmænd permanent genopdyrkningsret.

For at gøre det mere attraktivt for landmænd at lægge landbrugsjord ud til natur, blev det aftalt i Naturpakken at udvide ordningen, så tidsbegrænsningen for genopdyrkningsretten fjernes.

Som reglerne er i dag, risikerer landmanden at miste retten til at genopdyrke et areal, der er lagt ud som naturareal, efter 15 år. For flere landmænd har det betydet, at de har set sig nødsaget til at genopdyrke eller genanmelde et areal inden for tidsfristen for ikke at risikere, at arealet bliver omfattet af beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven. I dag førstebehandler Folketinget Esben Lunde Larsens lovforslag, der gør genopdyrkningsretten permanent.

"Det er vigtigt, at landmændene ikke bliver mødt med unødvendige begrænsninger for at skabe mere natur. Med den permanente genopdyrkningsret giver vi landmanden større fleksibilitet, så muligheden for at udlægge mere natur og retten til at genopdyrke jorden spiller sammen på bedste vis," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Gælder også for allerede anmeldte arealer

Den permanente genopdyrkningsret vil gælde både for nye og for allerede anmeldte arealer og er blot det seneste i en række tiltag, der skal gøre det nemmere at udlægge mere natur i Danmark.

"Der bliver gjort et stort stykke arbejde blandt danske landmænd for at tage vare på naturen, og det vil jeg understøtte bedst muligt. Derfor har vi forlænget landmændenes efteruddannelse i naturpleje, vi har indført naturpleje på landbrugsuddannelserne, og med den permanente genopdyrkningsret har vi nu taget endnu et vigtigt skridt for en endnu stærkere indsats for den lysåbne natur," siger Esben Lunde Larsen.

Muligheden for at anmelde et areal til genopdyrkningsret har eksisteret siden 2004, og det anslås, at over 9.000 anmeldelser af arealer er indløbet til kommunerne. Det giver et samlet anmeldt areal på omkring 70.000 hektar, hvilket svarer til 98.000 fodboldbaner.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2017.

Fakta

- § 6 i lov om drift af landbrugsjorder giver en landmand mulighed for at anmelde et omdriftsareal til kommunalbestyrelsen og opnå genopdyrkningsret af arealet. Det betyder, at arealet kan henlægges som naturareal, men at landmanden samtidig bevarer retten til inden for en 15-års periode at genopdyrke arealet, uanset om det skulle komme til at opnå en naturtilstand, der normalt ville medføre beskyttelse efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.
- Som ordningen fungerer nu, har genopdyrkningsretten en 15-års tidsbegrænsning. Hvis et anmeldt areal ikke er enten genopdyrket eller genanmeldt ved udgangen af denne periode, er arealet ikke længere omfattet af retten til genopdyrkning. Det kan betyde, at hvis der har udviklet sig natur på arealet, kan arealet blive beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Landmanden kan så ikke længere genopdyrke arealet.

Pressekontakt

Jeanette Løv Rasmussen
Pressesekretær
  9359 7070

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire