Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/03-17   -   Pressemeddelelse

Ikke mere zink i grise, der har fået zink som medicin

Brugen af zink som medicin til smågrise udgør ikke nogen risiko for forbrugeren

Der er ikke mere zink i slagtede grise, der har været under zink-behandling, i forhold til slagtede grise der ikke har været behandlet med zink. Det vurderer Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), oplyser Lægemiddelstyrelsen.

Fødevarestyrelsen har bedt Lægemiddelstyrelsen om en vurdering på baggrund af medieomtale, der i sidste uge rejste tvivl om fødevaresikkerheden ved svinelever som følge af medicinsk zink-behandling af smågrise. Lægemiddelstyrelsen henviser også til studier, der har vist, at der er øget zink koncentration i leveren under og umiddelbart efter behandlingen med medicinsk zink. Men det er udskilt, når grisen bliver slagtet.


Medicinsk zink må kun anvendes i de første to uger efter fravænning fra soen. Det er typisk i 5. og 6. leveuge. Når grisen slagtes 20-21 uger gammel, er vægten øget fra ca. 10 kg til 95 kg. I det forløb sker der en løbende udskillelse af zink. Halveringstiden af zink i svinelever er ca. 3,2 dage. Med denne hurtige udskillelse vil zink i leveren på behandlede grise være på samme niveau som ikke-behandlede grise ved slagtning.

Zink som medicin er et problem
Fødevarestyrelsen gentager fra tidligere pressemeddelelse, at mens zink i svinekød er naturligt og uproblematisk, så er zink som medicin til smågrise et problem. Ikke mindst fordi husdyr-MRSA er resistente overfor zink. Brug af zink kan derfor øge MRSA-forekomsten. Derfor er der stor fokus på at få nedbragt brugen af zink som medicin. Og for første gang i mange år er forbruget ifølge de seneste tal også på vej ned.

Pressekontakt

Pressevagt
  +45 33 92 33 01

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire