Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/03-17   -   Pressemeddelelse

Danmarks største privatfinansierede miljøgenopretning er afsluttet

Næsten 10.000 nedlagte benzingrunde er undersøgt, og 3.500 af dem er oprenset under Oliebranchens Miljøpulje. Det har taget 23 år, og der gravet så meget jord op fra de gamle benzingrunde, at Rundetårn kunne fyldes 600 gange.

I kølvandet på energikriserne i 1970'erne blev der op til 1990 lukket tusindvis af danske benzinstationer, og der var behov for at få ryddet op på de gamle benzingrunde.

Men hvem havde ansvaret - den sidste ejer af stationen, olieselskabet eller måske offentligheden? Det kunne føre til mange lange retssager, før et eventuelt ansvar kunne placeres og oprensningen sættes i gang.

På den baggrund indgik brancheorganisationen Energi- og olieforum en aftale om oprydning med miljømyndighederne, der hvilede på frivillighed. Sådan blev Oliebranchens Miljøpulje skabt.

Nu er arbejdet slut efter 23 år. 9.820 tidligere benzingrunde er undersøgt. Af dem var 3.438 forurenede. Forureningen blev fjernet, så den ikke kan true grundvandet. Rundetårn kunne fyldes op 600 gange med det jord, der er gravet op.
- Miljøpuljen har løst en vigtig samfundsopgave med at rense forurenede grunde, der kunne true vores drikkevand. De danske jordforureninger er en omfattende og langsigtet opgave at håndtere, og det koster mange penge. Derfor er jeg glad for, at oliebranchen valgte at tage ansvar for oprydningen af benzingrundene, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Stor forureningsrisiko

Salgsdirektør i OK, Anders Knudsen, der har været formand for Oliebranchens Miljøpulje de seneste 18 år, siger:

- Kortlægning og oprensning af forureninger har stået på i mere end 20 år i tæt samarbejde mellem oliebranchen og myndighederne. Det har været et langt sejt træk, men alle involverede har holdt fokus undervejs. Bundlinjen er derfor i dag, at Miljøpuljen har fjernet en stor potentiel risiko for forurening af vores grundvand.

Alle nye tanke på benzinstationerne er i dag dobbeltvæggede, og alle tanke er udstyret med alarmer. Det sikrer, at der ikke sker nye forureninger af jorden, og at der dermed opstår fare for grundvandet.

Fakta: Oliebranchens Miljøpuljes arbejde

- Den 21. december 1992 blev aftalen om oprydning af de gamle benzingrunde underskrevet af Energi- og olieforum (dengang OFR), - Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns- og Frederiksberg Kommuner.
- De ni selskaber, der dengang solgte benzin i Danmark, indgik en indbyrdes aftale om etablering og finansiering af ordningen Oliebranchens Miljøpulje. Selskaberne var: A/S Dansk Shell, DK-Benzin A/S, Haahr Petroleum Limited, Statoil A/S, Kuwait Petroleum (Danmark) A/S, Norsk Hydro Olie a.s., Olieselskabet Danmark, Du Pont Denmark A/S/Jet og Texaco A/S.
- Samlet er der boret 350 km eller 50 gange Storebælts-tunellen
- Med det jord, der er gravet op, kunne Rundetårn fyldes op 600 gange
- Mere end 80.000 jord- og vandprøver er analyseret
- Undervejs er der brugt over 3000 årsværk i regioner, laboratorier og rådgivningsvirksomheder.

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire