Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/05-17   -   Pressemeddelelse

Ny eksportstrategi skal understøtte dansk eksport af fødevarer og grøn teknologi

Miljø- og fødevareministeren og udenrigsministeren lancerer i dag en ny eksportstrategi, der skal hjælpe danske virksomheder til at skabe flere danske arbejdspladser.

Danske virksomheder er i dag nogle af verdens bedste til at udvikle og sælge fødevarer og grøn teknologi, og det skaber eksport for et trecifret milliardbeløb. Samtidig betyder eksporten tusindvis af arbejdspladser i hele Danmark.

For at styrke eksporten lancerer miljø- og fødevareministeren og udenrigsministeren i dag en ny eksportstrategi.

Det sker dagen inden, at de to ministre indleder et større eksportfremstød i Stockholm med deltagelse af Kronprinsparret og en række danske virksomheder.

Strategien kommer i kølvandet på, at Miljøministeriet og Fødevareministeriet er blevet samlet i et nyt superministerium. Danmarks eksport fra fødevareklyngen og af de samlede grønne varer og tjenester udgør knap en fjerdedel af den samlede danske eksport.

- Der er et enormt potentiale for, at vi de næste år kan skabe mange flere arbejdspladser til danskere i alle dele af Danmark. Vi har nogle meget dygtige virksomheder, der kan producere nyskabende, sikre og bæredygtige fødevarer med et lavt forbrug af vand og energi. Samtidig udvikler de imponerende og banebrydende grøn teknologi, som der er stor efterspørgsel på, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Med strategien sættes en klar retning for regeringens arbejde med den danske eksport fra fødevareklyngen og af grøn teknologi.

Et hovedformål med strategien er at sikre en sammenhængende og slagkraftig eksportfremmeindsats, der bygger på en tæt dialog mellem erhvervslivet og danske myndigheder med henblik på at sikre en endnu større overensstemmelse mellem erhvervslivets prioriteter og myndighedernes indsats.

Stor efterspørgsel efter danske løsninger

FN forudsiger, at over halvdelen af verdens befolkning i 2030 vil bo i områder, hvor vand er en knap ressource.

Og de kommende årtier vil der være et øget behov for rent vand, spildevandshåndtering, affaldsteknologi og fødevarer, der er produceret bæredygtigt.

- Den stigende globale efterspørgsel på rent vand, miljøteknologi og fødevarer er godt nyt for dansk erhvervsliv, for vi kan levere produkter og løsninger. Det giver eksportmuligheder og dermed jobs i Danmark. Vi skal hjælpe danske virksomheder med at få adgang til de rigtige beslutningstagere på markeder med stort vækstpotentiale. Med vores globale tilstedeværelse, lokale netværk og markedskendskab stiller vi en god platform til rådighed for virksomhedernes aktiviteter i udlandet, siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

Som en del af den nye fælles eksportindsats er der med støtte fra regeringens Fødevare- og Landbrugspakke iværksat en række aktiviteter, der på den lange bane skal understøtte virksomhedernes løbende arbejde med at udvikle nye løsninger.

I alt er der fra Fødevare- og Landbrugspakken afsat 36 mio. kroner fra 2016-2019 til indsatsen. De skal bl.a. gå til at sikre hurtigere eksportgodkendelser til virksomhederne, men også til styrket relationsopbygning til vigtige eksportmarkeder og til strategiske eksportprojekter om ressourceeffektiv fødevareproduktion, akvakultur og eksport af vandteknologi.

Derudover har parterne bag Fødevare- og landbrugspakken afsat 20 mio. kroner til fødevarepartnerskabet Food Nation i en periode på fire år. De private virksomheder og organisationer skal bidrage med et tilsvarende beløb. Dermed er der i alt afsat 56 mio. kroner.

Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet vil:

- Gennemføre eksportfremmeindsatsen i et bredt og tæt koordineret samarbejde der involverer virksomheder, brancheorganisationer og øvrige relevante myndigheder og aktører.
- Indgå i bilateralt samarbejde med andre landes myndigheder på områder, hvor Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet har klare faglige kompetencer at tilbyde, og hvor der er aktiv efterspørgsel og opbakning fra dansk erhverv samt efterspørgsel fra samarbejdslandene.
- Bidrage til fastholdelse og udvidelse af erhvervets markedsadgang til tredjelande.
- Sikre synlighed og tilstedeværelse af danske løsninger og produkter på prioriterede eksportmarkeder - både via branding, erhvervsfremstød, bæredygtige investeringer og demonstrationsprojekter.
- Sætte præg på udviklingen i EU og i relevante internationale fora, som samtidig sikrer, at Danmarks prioriteter på sigt kan udmøntes i konkrete forpligtelser og eksportmuligheder.
- Åbne døre til de offentlige myndigheder gennem demonstration og tilpasning af teknologi herhjemme og i udlandet.
- Sikre et metodisk grundlag for eksportstatistik for miljø- og fødevareområdet, med henblik på at styrke oplysningsgrundlaget.

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire