Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/04-18   -   Pressemeddelelse

Kommuner og digelag kan få støtte til diger

Står kommuner eller digelag klar til at etablere eller forstærke diger i 2018, kan de nu søge om en økonomisk håndsrækning fra en ny pulje på ni mio. kroner.

Danmarks ca. 1100 km diger kan snart få selskab af flere. Mange kommuner og digelag rundt om i landet er i fuld gang med at forstærke eller etablere diger, der skal beskytte bygninger, infrastruktur og andre værdier mod oversvømmelser fra havet. Nu kan de få økonomisk støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet til at komme i mål med deres projekter.

I dag åbner en ny pulje på ni mio. kroner, som både kommuner og private digelag kan søge til digeprojekter. Puljen er et ud af syv natur- og kystprojekter, som regeringen i sidste måned indgik en aftale om med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at fordele 45 mio. kroner til. Der er også som en del af puljen sat 3,2 mio. kroner af til at realisere et konkret kystbeskyttelsesprojekt på Anholt.

- Vi har gennem de seneste år set, hvilke skader oversvømmelser kan føre med sig, og flere kommuner og private er i fuld gang med at ruste sig til voldsommere vejr. Det kan være et stort og dyrt arbejde, og derfor får kommunerne og digelag nu en ekstraordinær håndsrækning til at kunne få arbejdet gjort færdigt, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det er en forudsætning, at kommunerne eller digelagene allerede har indhentet de nødvendige tilladelser, da ansøgningerne skal være færdigbehandlede og tilsagn om tilskud være givet i indeværende år.

Det er et krav, at kommunerne eller digelagene selv kan finansiere en del af projektet. Dog kan der ydes fuld finansiering til projekter på småøer.

- Det er ofte mere dyrt og besværligt at etablere diger på småøerne, og den udfordring vil vi gerne komme i møde. Vi står over for nogle særlige udfordringer i disse år, og derfor vil vi gerne økonomisk opbakning til, at flyvefærdige projekter nu kan blive til virkelighed, siger Esben Lunde Larsen.

Pressekontakt

Pressevagt
  +45 33 92 33 01

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire