Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/08-15   -   Pressemeddelelse

Minister: Hjælp til landmænd der ikke kan så efterafgrøder i tide

Koldt og vådt vejr betyder, at landmænd efter en konkret vurdering har mulighed for at få dispensation til at så deres miljøafgrøder efter fristen 20. august, fastslår miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

På grund af årets sene høst er det i år et kapløb med tiden for at få sået efterafgrøderne inden for tidsfristen 20. august.

Men er kornet ikke naturligt modent, og det derfor ikke er muligt at så efterafgrøderne indenfor tidsfristen pga. vejrliget, så kan landmanden alligevel godt overholde kravet, selvom den formelle frist er udløbet.

- Det betyder, at man som landmand kan så efterafgrøderne senere end 20. august, hvis man har dokumentation for, at eksempelvis vådt og koldt vejr er skyld i, at høsten er forsinket, og det er grunden til, at det ikke har været muligt at så nok efterafgrøder på bedriften, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Hun har derfor bedt sine embedsfolk og erhvervet om at finde en god og praktisk løsning i løbet af de nærmeste dage til, hvordan landmændene så enkelt som muligt kan dokumentere, at de er berettiget til at få udskudt deres frist til at så efterafgrøderne.

- Efter EU-reglerne kan jeg ikke give landmændene en generel dispensation for fristen til at så miljø-afgrøder. Til gengæld kan jeg love den enkelte landmænd, at hvis vejret har været usædvanligt, så kan vi se med velvilje på hans situation og udskyde fristen for ham, siger ministeren.

Årsagen til vanskelighederne med at nå såningen af miljø-afgrøderne har været vådt vejr i såperioden kombineret med en kold vækstsæson. Den kombination har udsat den danske høst i nogle uger i visse egne af landet.

Fakta:
- 20. august er fristen for at så miljøafgrøderne betegnet MFO-efterafgrøder
- NaturErhvervstyrelsen kan ikke give en generel dispensation for fristen.
- Har landmænd problemer med kravet på grund af, at usædvanligt vejr har forskudt høsten ekstraordinært, så kan man påkalde sig force majeure efter EU-reglerne.
- NaturErhvervstyrelsen kan ikke dispensere uden dokumentation, så der vil være behov for at indsende fx lokale vejrdata fra DMI og en opgørelse af, hvor på bedriften det ikke har været muligt at etablere efterafgrøder inden fristen.
- Dokumentationen skal ifølge EU-reglerne først indsendes, når de usædvanlige omstændigheder er ophørt. Det vil altså sige efter, at der er høstet og dermed ikke før den formelle frist.
- Hvis en landmand får dispensation fra MFO-reglerne, så får han automatisk dispensation i forhold til de nationale efterafgrøderegler.

Pressekontakt

Mette Thorn
Pressechef
  2561 7170

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire