Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/09-15   -   Pressemeddelelse

Minister vil unødige fiskeriregler til livs

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil reducere unødige regler for danske fiskere og inviterer derfor erhvervet til et samarbejde. Det er det klare budskab fra ministeren, der i dag mødes med erhvervet.

Med den hensigtserklæring i baglommen inviterer miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fiskerierhvervet til at komme på banen og gå i dialog med ministeriet om, hvilke nationale regler der er til gene for dem og muligvis kan forenkles. Hun mødes i dag med erhvervet til et debatarrangement i Aalborg, som Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) og Danish Seafood Association (DSA) har arrangeret.

- Der er brug for at rydde op i reglerne, og Danmark skal ikke gå længere i reguleringen, end det er nødvendigt. Fiskeri er meget vigtigt, og EU-lovgivningen og den nationale lovgivning på fiskeriområdet er ganske omfattende. Jeg vil hjælpe fiskerne og fjerne overflødige, nationale regler, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Ministeren har helt konkret bedt NaturErhvervstyrelsen om at invitere erhvervet til drøftelser med henblik på sammen at kunne gennemgå lovgivningen på området.

Der kan for eksempel blive tale om at kigge nærmere på Reguleringsbekendtgørelsen for at se på, om administrationen kan lettes for bureaukrati.

Herudover vil der også sideløbende være dialog om regelforenkling i etablerede fora som Erhvervsfiskeriudvalget, Muslingeudvalget, CFP Dialogforum og Natura 2000 Dialogforum.

Pressekontakt

Michael Dahl Nielsen
Pressesekretær
  +45 50 83 76 75

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire