Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/09-15   -   Pressemeddelelse

Fiskerne skal have mere ud af deres fangster

Regeringen øger værdien af fiskernes fangster med projekter, der skal skabe innovation og ny viden for 21 mio. kroner, så bifangster bliver til mere end mågemad.

Regeringen sætter nu turbo på arbejdet med at få nye løsninger ind i dansk fiskeri, der hiver danske fisk- og fiskeprodukter længere op i værdikæden, efter indførslen af forbuddet mod udsmid af fisk i indfases fra i år.

- "Vi afsætter ni mio. kroner til projekter, der skal give fangster større værdi. Fx skal bifangster, der er for små til middagsbordet, ikke smides over bord, men skabe værdi og vækst i fiskerierhvervet. Undermålere, der tidligere blev smidt over bord til mågerne, skal nu med i havn. Vi vil se løsninger, så de kan skabe værdi og arbejdsplader," siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

For at markedet for spisefisk ikke undermineres, og for at undgå at skabe incitament til at fange undermålsfisk, er det ikke tilladt at anvende disse fangster til konsum.

Forbud mod udsmid af fisk kræver nye løsninger

Fiskerne i Danmark og resten af EU er forpligtiget til at lande flere typer fisk, som de før smed over bord. Efterhånden som de nye regler udrulles i danske farvande, stiger efterspørgslen efter nye konkrete løsninger, der er praktisk anvendelige i fiskernes hverdag. Nye projekter skal opsamle og dele gode eksempler, og her bliver der bl.a. mulighed for at ansætte en såkaldt discardfacilitator.

- "Det skal være lettere at være fisker, og manden ude på dækket skal ikke opfinde de samme redskaber to gange. Derfor øremærker vi otte mio. kroner i støtte til projekter, der indsamler og udbreder de bedste praktiske løsninger ude fra bådene på, hvordan man håndterer nye udfordringer med forbuddet mod udsmid af fisk," siger Eva Kjer Hansen.

Der afsættes også fire mio. kroner til en ny ordning, der bringer fiskere og forskere sammen for at skabe nye løsninger på fiskeriets aktuelle udfordringer. Fiskere og forskere skal have mere ud af hinanden for at sikre, at den nyeste viden og teknologi kommer hurtigt ud og arbejde for erhvervet.

NaturErhvervstyrelsen åbner i dag tilskudsordningen på samlet 21 mio. kr. under EU's Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.Læs mere om indsatserne i NaturErhvervstyrelsen tilskudsguide

Pressekontakt

Michael Dahl Nielsen
Pressesekretær
  +45 50 83 76 75

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire