Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/09-15   -   Pressemeddelelse

Ny gødskningslov skal give ordenligt korn

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen sender i dag et lovforslag i høring, der baner vejen for, at landmænd kan gøde mere og sikre et ordentligt proteinindhold i dansk korn.

For lidt gødning på danske marker giver en dårlig kornkvalitet som følge af et lavt proteinindhold. Når danske landmænd ikke må gøde ligeså meget som deres udenlandske konkurrenter, kan de ikke producere korn med en kvalitet, der svarer til det, landmænd i nabolandene kan producere.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen tager derfor nu et opgør med de danske særregler på gødningsområdet og sender i dag et lovforslag i høring, som skal give landmændene mulighed for at gøde mere.

- Vi skal både have vækst og et godt vandmiljø. Derfor skal landmænd have lov til at gøde mere, mens vi fastholder vores miljøforpligtelser over for EU. Regeringen kommer med en samlet Fødevare- og Landbrugspakke i efteråret, der vil styrke danske landmænds konkurrenceevne. Vi skal af med de generelle regler og lave målrettede indsatser, der hvor der er behov. Lovændringen er godt et skridt på vejen, siger Eva Kjer Hansen.

Et fald i proteinindholdet

Baggrunden er blandet andet et fald i proteinindholdet i dansk korn gennem flere år. De foreløbige opgørelser fra grovvarebranchen indikerer, at årets samlede hvede- og byghøst vil have et gennemsnitligt indhold af protein, som er rekord lav.

Ændringen af gødskningsloven er en forudsætning for, at miljø- og fødevareministeren kan nå at ændre gødningsreglerne inden den nye dyrkningssæson i foråret. Udfasning af gødningsnormer er en del af 16-punktsplanen, der blev meldt ud af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti før Folketingsvalget i juni i år.

Miljø- og fødevareministeren har sat flere processer i gang for hurtigst muligt at få et opdateret fagligt grundlag, der kan danne baggrund for udmøntningen af en ændret gødskningslov. Blandt andet afventes en afrapportering senere på året fra kvælstofudvalget nedsat af den tidligere regering.

- Det ville have været bedst, hvis vi allerede nu havde det faglige grundlag på plads for den fremtidige miljøindsats. Men da gødskningsreglerne skal være på plads inden 1. februar næste år, er det nødvendigt at sende lovforslaget i høring allerede nu, siger Eva Kjer Hansen.

Pressekontakt

Michael Dahl Nielsen
Pressesekretær
  +45 50 83 76 75

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire