Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/10-15   -   Pressemeddelelse

Jægerne indberetter for vildt

Langt flere jægere fortæller om deres jagtudbytte, efter nye regler er blevet indført. Det giver et mere præcist billede af, hvordan danske dyrebestande trives.

ortæl, hvad du skød sidste år, før du kan købe jagttegn i år.

Det er den korte opskrift på, hvordan man får næsten samtlige jægere til at indberette deres jagtudbytte.

Reglerne er indført for at få et bedre overblik over det danske vildt, så man kan lave de mest hensigtsmæssige jagttider.

Indtil midt i juni havde 162.742 jægere eller flere end 91 procent indberettet, hvad de skød i sidste jagtsæson. Året før var det kun cirka 65 procent, der fortalte, hvor meget de havde skudt.

Tallene stammer fra vildtstatistikken, som DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet laver for Naturstyrelsen.

- Jægerne har virkelig oppet sig og indberetter som aldrig før. Det gør statistikken mere retvisende, og det giver et mere solidt grundlag, når vi skal vurdere, hvordan vildtet trives i naturen, og om der er behov og grundlag for at justere jagttiden på de enkelte vildtarter, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Tidligere havde jægerne også pligt til at indberette, men kunne stadig få jagttegn, selvom de ikke gjorde det. Det er slut nu, og den nye regelændring virker efter hensigten.

Slut med gætteri

Før de nye regler var forskerne bag vildtstatistikken nødt til at skønne, hvad de jægere, der ikke indberettede, skød. Men i år er der for første gang så mange tal fra jægerne, at det ikke har været nødvendigt at korrigere tallene.

- Der har været enorm stor forståelse for, at der er indført en strammere praksis for at udstede jagttegn. Nu ved vi, hvad der bliver skudt i stedet for at skulle skønne, og jægerne har stadig indtil udgangen af marts til at indberette, så vi kan sagtens komme tættere på 100 procent. Samtidige kommer mange jægere med yderligere oplysninger om køn og alder på det nedlagte vildt, og det er kun med til at skaffe endnu mere viden, siger Eva Kjer Hansen.

Opgørelsen viser bl.a., at der i det sidste jagtår blev skudt 716.900 fasaner og 119.200 stykker råvildt.

Jagttiderne revideret på baggrund af indberetningerne hvert fjerde år. Næste gang er i 2018.

Pressekontakt

Michael Dahl Nielsen
Pressesekretær
  +45 50 83 76 75

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire