Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/10-15   -   Pressemeddelelse

Nye miljøkrav til skibe halverer luftforurening

Siden årsskiftet har skibe skullet leve op til nye, strikse miljøkrav. Resultatet er, at mængden af sundhedsskadeligt svovl i luften over Danmark, nu er mere end halveret. Kunstig 'næse' på Storebæltsbroen holder øje med, at skibe overholder reglerne.

Nye internationale krav betyder, at skibe, der sejler i Nord- og Østersøen, skal sejle på rent brændstof med lavt indhold af svovl.

For at sikre, at skibene ikke snyder og forurener ved at bruge ulovligt brændstof, har Miljø- og Fødevareministeriet intensiveret kontrollen med skibenes forurening. Der er installeret en kunstig næse - en såkaldt 'sniffer' - på Storebæltsbroen, som kan opsnuse, hvis skibe, der sejler under broen, snyder med brændstoffet.

De første luftmålinger fra 'snifferen' viser, at 98 procent af skibene overholder svovlkravene, og ifølge en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet (DCE) er luftens indhold af svovl samlet set reduceret med op mod 60 procent siden årsskiftet.

- Svovl og partikler er skadelige for mennesker, så det er en god nyhed, at de nye miljøkrav har en effekt. Danmark har som første land i verden taget ny teknologi i brug i den faktiske overvågning af skibenes forurening, for at sikre, at alle lever op til kravene. Den økonomiske gevinst ved at snyde er stor, og derfor er kontrol og håndhævelse vigtig for at undgå skadelig forurening fra skibene og en ulige konkurrencesituation for de lovlydige rederier, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Ekstraomkostningerne for brændstof afhænger af skibets størrelse og fart, men kan være på op til en mio. kroner for en tur fra den engelske kanal til Østersøen og retur.

Overvågning fra Storebæltsbroen står ikke alene. 'Snifferen' er også installeret på et lille fly, der kontrollerer skibe, der sejler ad de store skibsruter gennem de danske farvande. Hvis 'sniffer'-målingerne viser, at skibet bruger ulovligt brændstof, underrettes myndighederne i den næste havn for at stoppe overtrædelsen.

Chalmers Universitet står bag snifferteknologien. Miljø- og Fødevareministeriet finansierer overvågningsindsatsen, som koster 6,3 mio. kr.

- De danske rederier bakker fuldt op om de nye krav, og det er positivt, at der er tæt samarbejde om kontrol og håndhævelse mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Rederiforening i regi af Partnerskab for Grøn Skibsfart. Det er helt afgørende for industrien, at der sikres effektiv international håndhævelse således, at der er lige konkurrencevilkår for alle. Fjernovervågning fra broer og fly kan blive en vigtig brik i at sikre overholdelse af reglerne - ikke mindst fra senest 2025, hvor skærpede krav også træder i kraft i resten af verden, og hvor international håndhævelse derfor bliver endnu vigtigere, siger adm. direktør Anne H. Steffensen, Danmarks Rederiforening.

Hovedparten af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet, og derfor har det internationale arbejde stor betydning. En fælles international indsats for at sikre, at skibene overholder miljøkravene, er vigtig. Derfor arbejder Danmark i øjeblikket i EU og FN's søfartsorganisation for at sikre en effektiv og ensartet kontrol og håndhævelse.

Fakta
Luftmålingerne er foretaget af Aarhus Universitet, DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), for Miljø- og Fødevareministeriet og viser, at indholdet af svovldioxid i luften siden årsskiftet er reduceret med op til 60 procent. Målingerne er foretaget på land ved målestationerne ved Anholt, Tange og Roskilde. Reduktionen på 60 % er målt ved Anholt, der ligger tæt op ad én af de store skibsruter. Ved Roskilde og Tange, som ligger inde i landet, er reduktionen målt til 50 %.

De nye svovlkrav
De nye internationale svovlkrav betyder, at skibe, der sejler i Nord- og Østersøen samt farvandene omkring Nordamerika, fra 1. januar 2015 skal reducere svovlindholdet i brændstoffet fra 1,0 % til 0,1 %, dvs. med 90 %. Som alternativ til brændstof med lavt svovlindhold kan skibene vælge at installere teknologi, der renser udstødningen for svovl.

Sniffer-teknologien
'Snifferen' er et apparat, der måler indholdet af svovldioxid (SO2) i skibenes udstødning. Målingen kombineres med data om skibets position og identitet, så det er muligt at se, hvilket skib der udleder hvad.Partnerskab for Grøn Skibsfart

Siden 2007 har Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Rederiforening samarbejdet om indsatsen for miljøvenlig skibsfart

Pressekontakt

Sara Røpke
Kontorchef
  41 78 20 39

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire