Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/10-15   -   Pressemeddelelse

Ny fiskeriaftale for Østersøen indgået torsdag aften

De danske fiskere må i år se frem til færre torsk og brisling, mens der er fremgang for kvoter for sild og rødspætte.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har gennem intense forhandlinger hentet flere sild og rødspætter hjem til de danske fiskere samtidig med, at det er lykkedes at reducere torskekvoten mindre i den vestlige del af Østersøen, end EU-Kommissionen oprindeligt havde lagt op til.

"Vi er efter intensive forhandlinger nået frem til et fornuftigt kompromis. Vi står med en aftale, som både tilgodeser erhvervets interesser og en fortsat bæredygtig udvikling af fiskerierne i Østersøen. Det er tilfredsstillende at kunne konstatere, at kvoterne som generelt princip er blevet fastsat på grundlag af den videnskabelige rådgivning og målsætningen om maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY)," siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

For de danske fiskere betyder aftalen konkret, at der må fiskes mindre torsk i både den vestlige og den østlige Østersø, ligesom brislingekvoten bliver en smule mindre. Dog kan fiskerne hente flere sild i den vestlige og centrale Østersø, og der bliver en væsentlig stigning i kvoten for rødspætte.

"Det er ikke optimalt for fiskerne, at torskekvoten falder i Østersøen til næste år. Det er modsat positivt, at vi får flere sild og rødspætter. Det vil også være muligt for fiskerne at forskyde dele af deres kvote til næste år, hvis de ikke når at fange fiskene i år," siger Eva Kjer Hansen.

For at kompensere for det fortsatte russiske importforbud på en række fiskeprodukter får fiskerne fortsat mulighed for at overføre 25 procent af en række uudnyttede kvoter til 2016 også uden for Østersøen.

Fakta om fiskeriaftalen for Østersøen 2016

- Torskekvoten nedsættes med 20 procent i den vestlige Østersø og med 20 procent i den østlige Østersø.
- Lukkeperioderne for torsk i den vestlige Østersø er flyttet og forlænget, så de ligger fra 15. februar til 31. marts.
- Brislingekvoten nedsættes med 6 procent.
- Laksekvoten forbliver på det nuværende niveau med 95.928 stk.
- Sild i den vestlige Østersø sættes op med 18 procent og med 8 procent i den centrale Østersø.
- Rødspættekvoten sættes op med 18 procent.
- Det vil fortsat være muligt at afskrive bifangster af sild på kvoten for brisling med op til 9 procent.

Pressekontakt

Pressevagt
  +45 33 92 33 01

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire