Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/11-15   -   Pressemeddelelse

Eva Kjer: Forhadte vandløb skal ud af nye vandområdeplaner

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil have færre vandløb omfattet af de nye vandområdeplaner.

Vandplanerne har været med til at gøre livet unødvendigt svært for landmændene. Derfor bliver næste generation af vandområdeplanerne ikke helt som de, der blev sendt i høring af den tidligere regering.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har bedt Naturstyrelsen om at se på de faglige kriterier, der ligger til grund for afgrænsning af de vandløb, som indgik i udkastet til vandområdeplaner.

- Udgangspunktet for mig er, at vandløb med et opland på mindst 10 kvadratkilometer skal medtages. Derudover skal mindre vandløb kun medtages i begrænset omfang. Det skal ikke ske automatisk, og der skal være en god grund. Der skal være tale om små, naturlige vandløb, hvor målet for miljøindsatsen allerede er opfyldt, eller hvor vandrådene sammen med kommunerne har foreslået en konkret indsats. Det vil betyde en markant reduktion i antallet af kilometer, siger Eva Kjer Hansen og fortsætter:

- Når jeg ikke bare fjerner alle de små vandløb, så skyldes det, at der mange steder -på baggrund af kendskab til de lokale forhold - er fundet løsninger, der både tager hensyn til natur og afvanding. Og så har jeg også valgt at lytte til dem, der fortæller, at en række små, naturlige vandløb er naturmæssigt meget vigtige, ikke mindst for ørredbestanden og for lystfiskeriet.

Ministeren kom med håndsrækningen til landbrugserhvervet på landbrugets årlige Delegeretmøde i Herning i dag. Landmændene har i årevis ønsket sig, at de små vandløb bliver taget ud af vandområdeplanerne.

Eva Kjer Hansen varsler samtidig, at hastigheden i indsatsen skal ned.

- Vores vandmiljø skal have det bedre, og jeg vil leve op til alle vores EU-forpligtelser, men det skal ske på en måde og i et tempo, så vi ikke kvæler dansk landbrug. Derfor vil regeringen benytte sig af muligheden for en 3. planperiode, så vi kommer i mål med miljøindsatsen i 2027, siger Eva Kjer Hansen.

I det oprindelige udkast til de såkaldte vandområdeplaner for 2. planperiode, der gælder fra 2015-2021, er ca. 19.000 km vandløb omfattet. Det er endnu uvist, hvor mange af disse, der skal udtages i de endelige vandplaner.

Fakta:

- I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb.

- Omfanget af vandløb omfattet af vandplanlægningen er af flere omgange blevet nedjusteret. Først fra ca. 28.000 km til ca. 22.000 km og senest til de ca. 19.000 km, som indgår i det foreliggende udkast til vandområdeplaner 2015-21.

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire