Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/11-15   -   Pressemeddelelse

Mere gødning giver landbruget milliardgevinst

Med nyt lovforslag vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen give landmænd lov til at bruge mere gødning. Det vil give landmændene en årlig gevinst på op til en mia. kroner.

Dansk landbrug vil få en klar økonomisk gevinst, når landmændene i næste vækstsæson får lov til at bruge mere gødning på markerne. Når de nuværende gødningsrestriktioner med et nyt lovforslag bliver fuldt udfaset, vil gevinsten for landmændene være på op til en mia. kroner årligt.

Lovforslaget til den nye gødskningslov fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er en del af den kommende Fødevare- og Landbrugspakke og er netop blevet fremsat i Folketinget.

Loven skal give landbruget lov til at gøde deres afgrøder mere, og ifølge beregninger fra Institut fra Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet vil den nye lov - når den er fuldt indført - medføre en gevinst for de danske landmænd på mellem 0,5 mia. kroner og 1,0 mia. kroner årligt. Landbrugets eget rådgivningscenter SEGES har opgjort den økonomiske gevinst for landmændene til at være op mod tre mia. kroner om året.

- Mere gødning på de danske marker vil være en mærkbar økonomisk håndsrækning til de danske landmænd, og det er en hårdt tiltrængt forbedring af dansk landbrugs konkurrenceevne. Det vil betyde, at landmændene kan høste mere og sælge mere. Samtidig vil høsten være af en højere kvalitet, siger Eva Kjer Hansen.

Med den nye gødskningslov tager Eva Kjer Hansen et opgør med de danske særregler på gødningsområdet. Ændringen af gødskningsloven er en forudsætning for, at miljø- og fødevareministeren kan nå at ændre gødningsreglerne, så landmændene allerede i det kommende forår får mulighed for at udbringe mere gødning.

Milliard til miljøtiltag
Udfasning af gødningsnormer er en del af 16-punktsplanen, der blev meldt ud af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti før Folketingsvalget i juni i år, og det vil ske uden at det går ud over miljøet.

- Regeringen har netop afsat mere end 1,1 mia. kroner på finansloven til miljøtiltag, så vi værner om vores miljø, samtidig med at vi giver landbruget nogle bedre muligheder for at producere. Dermed rammer vi en balance, hvor der er mere plads til landbruget, uden at det går ud over vores miljø, siger Eva Kjer Hansen.

Miljø- og fødevareministeren har sat flere processer i gang for hurtigst muligt at få et opdateret fagligt grundlag, der kan danne baggrund for udmøntningen af en ændret gødskningslov.

Den nye gødskningslov er netop fremsat i Folketinget og forventes 1. behandlet i første halvdel af december.

Pressekontakt

Lillan Clemmensen
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  9135 6997

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire