Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/11-15   -   Pressemeddelelse

90 mio. kroner til grøn teknologi skal booste eksport

Miljø- og Fødevareministeriets pulje til grøn teknologi bliver nu uddelt til 35 projekter, der samlet set får tildelt 90 mio. kroner. Knap halvdelen af pengene går til to fyrtårnsprojekter, der skal booste eksporten af vandteknologi.

Et saltvandsdambrug i Hanstholm, der gør det billigere og mere miljøvenligt at producere fisk, og verdens bedste samlede løsning mod vandtab i Hovedstaden. Det er de to fyrtårnsprojekter, der i år får støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets såkaldte MUDP-program, som hjælper ny miljøteknologi på vej. I alt har 35 projekter nu fået 90 mio. kroner i støtte, hvoraf fyrtårnsprojekterne til sammen modtager 39 mio. kroner.

- Teknologi kan gøre verden grønnere og samtidig blive et dansk eksporteventyr. Mens vandspildet i andre lande er på op mod 40 procent, er det kun otte procent herhjemme. Nu får vi en samlet dansk løsning, som vi kan vise frem, så udlandet kan få øjnene op for, at vand er en dansk spidskompetence. Det kan løfte eksporten af vandteknologi, hvor en fordobling vil betyde 3-4.000 nye danske jobs, siger Eva Kjer Hansen.

Blandt de øvrige projekter er brændeovne med mindre forurening og robotter, der kan sortere affald.

Flere penge på vej

I foråret vedtog Folketinget en lov om MUDP-programmet, så pengene bliver i år for første gang uddelt af en ny professionel bestyrelse med Pernille Blach Hansen som bestyrelsesformand.

- Vi har uddelt ca. 90 mio. kroner til en række meget lovende projekter. Det er en fornøjelse at se, hvordan det myldrer med innovative miljøteknologiske virksomheder i Danmark. Faktisk har vi haft et luksusproblem, for der blev ansøgt om tilskud til langt flere kvalificerede projekter, end vi kan dele ud i denne runde, siger Pernille Blach Hansen, der til daglig er direktør for Bæredygtighed og Kvalitet i Grundfos.

Fra årets pulje mangler der nu at blive uddelt 20 mio. kroner til fremme af miljøteknologi i små og mellemstore virksomheder. I 2016 er der afsat 110 mio. kroner til MUDP-programmet.

Fakta om MUDP
Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program(MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

Programmet blev oprettet i 2008 og har siden da støttet i alt 335 projekter med ca. 340 millioner kroner. Projekterne fører ifølge en ekstern evaluering fra 2012 ofte til nye patenter, nye ansatte og øget eksport.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Lillan Clemmensen, Miljø- og fødevareministeriet, tlf. 9135 6997, e-mail: licle@mim.dk
Kontorchef Søren Bukh Svenningen, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4577, mail: sobsv@mst.dkFyrtårnsprojekter:

Bedre og billigere havbrug på land
Sashimi Royal vil sammen med Gråkjær A/S i Holstebro og Krüger A/S i Søborg demonstrere og afprøve det første RAS2020 saltvandsdambrug i fuldskala i Hastholm. Ved at bygge havbrug på land kan vandet renses og recirkuleres i et lukket system. Det gør produktionen mere miljøvenlig. Saltvandsdambruget har et lavt vandforbrug, reducerer næringsstofudledningen til havmiljøet med mere end 80 % og er uden lugtgener. Den danske eksport af miljøteknologi inden for akvakultur er anslået 1.5 mia. kr. og har potentiale for at stige, bl.a. som følge af dette projekt.

MUDP støtter med knapt 20 mio. kroner ud af samlet budget på 85 mio. kroner.

Verdens bedste samlede løsning mod vandtab
Flere lande investerer i disse år trecifrede milliardbeløb i at sikre rent vand. Danmark har med kun 8 % et af verdens laveste vandtab. Der er behov for at kunne fremvise en samlet dansk vandtabsløsning med fuld integration af de bedste danske produkter, systemer og services.

Projektet samler nogle af de førende danske virksomheder inden for vandsektoren, NIRAS, Grundfos, Schneider Electric, AVK, Kamstrup, Leif Koch, HOFOR, Nordvand og DTU, om at etablere to state-of-the-art demonstrationsprojekter på dansk grund. Målet er at fremvise verdens bedste vandtabsløsning med fuld integration af intelligente pumper, ventiler, målere, sensorer, datasystemer, og hydrauliske modeller samt at demonstrere state-of-the-art for central real tids-overvågning af drikkevandsforsyningen.

MUDP støtter med kr. 18,5 mio. kroner ud af samlet budget på 43,8 mio. kroner.

Pressekontakt

Pressevagt
  +45 33 92 33 01

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire