Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/11-15   -   Pressemeddelelse

Gorm var nådig

Foreløbig inspektion af skove og kyster efter gårsdagens storm tyder på få skader.

Væltede træer og højere vandstand. Men ikke noget, der kommer i nærheden af hverken Allan eller Bodil. Gorm var nådig ved de danske kyster og ved Miljø- og Fødevareministeriets skove i nat.

Sådan lyder de foreløbige meldinger fra Naturstyrelsens enheder i hele landet og fra Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet har holdt øje med vandstand og vindstød hele natten, og her til morgen er Kystdirektoratet kørt ud for at gennemgå kysten fra Thyborøn i nord til Hvide Sande i syd. En strækning på små 100 kilometer. Først når dagen er omme, har Kystdirektoratet det fulde overblik over eventuelle skader, men foreløbigt tyder intet på alvorlige skader.

- Stormen ramte Vestkysten med stor kraft. I Thorsminde blev målt vindstød på 40 m/s, og stormen har uden tvivl sat sine spor på kysten, men med den kystbeskyttelsesindsats der er udført, er kysten i stand til at modstå en storm af denne styrke, siger Merete Løvschall, direktør i Kystdirektoratet,

Kystdirektoratets to stormflodsberedskaber, som holder øje med den centrale del af Vestkysten og Vadehavet i Sønderjylland, arbejder dagen igennem med at besigtige kysten.

Kun spredt træfald
Skovriderne i Naturstyrelsen har foretaget de indledende inspektioner, men der kan gå nogle dage, før styrelsen er kommet rundt i alle dele af skovene og dermed får det endelige overblik. Indtil videre tyder intet på, at der er sket alvorlige skader.

Midtjylland fik målt nogle af de hårdeste vinde, men her melder skovrider Poul Ravnsbæk kun om spredt træfald. For alle skove gælder det, at der nu er oprydningsarbejde på skovvejene. I mange skove var man knapt færdige med at rydde vejene efter sidste weekends snestorm.

Træer holder ganske pænt i storm, man skal op i orkan, før de begynder at lette i større antal. Under Bodil var ødelæggelserne massive - træer væltede i store flader, og vurderingen var, at over en million træer blev rykket op med rode eller knækkede.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen siger:
- Når der falder spredte træer i skoven som følge af storm, får de som udgangspunkt lov at blive liggende, hvis de falder inde i skovene, hvor de ikke er til gene. I skovbunden går de i forrådnelse og bliver bosteder for biller og andet kryb, som fuglene er vilde med - til glæde for biodiversiteten. Der er derfor ingen grund til at ærgre sig over et væltet træ i skoven - det er bare tegn på nyt liv.

Ovenstående er baseret på oplysninger indhentet kl. 10.30

Pressekontakt

Kenneth Bo Jørgensen
Pressechef
  2021 667

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire