Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/12-15   -   Pressemeddelelse

Fiskeriaftale med Norge i hus

Fredag aften har EU og Norge indgået en aftale om fiskerierne i Nordsøen og Skagerrak for 2016. Dermed kan danske fiskere fortsætte de vigtige fiskerier i hele Nordsøen og Skagerrak - både i EU og norske farvande efter nytår.

Efter to forhandlingsrunder har EU og Norge indgået en aftale om fiskerierne i Nordsøen og Skagerrak for 2016. Dermed kan danske fiskere fortsætte de vigtige fiskerier i hele Nordsøen og Skagerrak - både i EU og norske farvande efter nytår.

Fiskebestandene i Nordsøen og Skagerrak har det generelt godt, og derfor er der stigninger for stort set alle arter. Eksempelvis stiger kvoten for torsk med 15 %, kuller stiger med 30 % og kvoten for rejer i Skagerrak stiger 38 %.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen siger:
- Fiskerne har i række år været underlagt strenge begrænsninger i mulighederne for at fiske. Nu ser vi resultatet af anstrengelserne, nemlig at kvoterne stiger - og det har fiskerne fortjent.

I 2016 introduceres landingsforpligtelsen for yderligere fiskerier, som betyder, at fiskerne skal bringe alle fangster af de omfattede arter i land. For de bestande, der bliver omfattet af landingsforpligtelsen fra 2016, ændres kvoterne fra at gælde landinger til at gælde fangster. I den forbindelse sker der en opjustering af kvoterne for kuller, sej, rødspætter og rejer, som afspejler den mængde af disse arter, som hidtil er blevet smidt ud, men som nu skal med i land. Spørgsmålet om tillæg for fuldt dokumenteret fiskeri udestår.

- Landingsforpligtelsen er hjørnestenen i hele reformen af EU's fælles fiskeripolitik. Med en justering af kvoterne får fiskerne mulighed for en økonomisk præmie, hvis de bliver bedre til at fiske mere selektivt og undgå at fange de mindste fisk, siger Eva Kjer Hansen.

Pressekontakt

Mette Thorn
Pressechef
  2561 7170

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire