Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/12-15   -   Pressemeddelelse

Nu sendes Månegrisens modelstald i udbud

Modelstalden skal være med til at afklare, om svineproducenter i fremtiden kan producere ud fra faktiske målinger af miljøpåvirkningen fra deres stald.

Månegrisen rykker nu nærmere et konkret staldbyggeri. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har nemlig besluttet at sende byggeriet af stalden i udbud, efter at en række udviklingsprojekter har givet nye erfaringer med måleteknologier.

- Med stalden vil vi få afprøvet det teknologiske grundlag for en fremtidig emissionsbaseret regulering af svineproduktionen, der baserer sig på konkrete målinger frem for beregnede værdier, f.eks. af ammoniakudslip. På sigt vil vi gerne derhen, hvor en svineproducent får lov til at producere mere, hvis det ikke påvirker miljøet mere, siger Eva Kjer Hansen.

Modelstalden skal bestå af en slagtesvineproduktion i fuldskala-størrelse. Den kan enten bygges som en helt ny stald eller som en tilpasning af en eksisterende stald. I stalden skal indgå teknologi, der både kan måle udledninger og opsamle data til produktionsstyring.

Udbuddet af modelstalden sker under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og kan søges fra begyndelsen af 2016. Det forventes, at modelstalden skal bygges i samarbejde mellem en svineproducent, staldleverandører og vidensinstitutioner og stå færdig i 2018.

Hos Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, forventer formand Erik Larsen, at udbuddet vil give fornyet engagement hos alle parter i udviklingen af fremtidens svinestald. Han ser interessante perspektiver i at få dokumenteret mulighederne for måling og opfordrer sammen med ministeren relevante aktører til at ansøge om tilskud til staldprojektet fra GUDP.

- Svineproducenterne er meget pressede i de her år, så der er behov for initiativer, der kan forbedre deres konkurrenceevne. Det gælder på den korte såvel som længere bane, hvor Månegrisens vision er yderst interessant. Den åbner nemlig for, at dygtige svineproducenter kan opnå en økonomisk fordel, hvis de kan dokumentere, at en større produktion ikke belaster miljø og klima, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Erik Larsen.

Pressekontakt

Lillan Clemmensen
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  9135 6997

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire