Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/12-15   -   Pressemeddelelse

Nyt stenrev skal give Limfjorden kunstigt åndedræt

Første forsøg skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel mod kvælstof. Der er sat ca. 20 mio. kroner af til et femårigt projekt.

Et nyt projekt i Limfjorden skal vise, om stenrev kan stoppe frigivelse af kvælstof fra havbunden.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har sat projektet i gang, og det skal udføres i tæt samarbejde med Limfjordsrådet. Der er afsat ca. 20 mio. kroner til projektet.

- Der er behov for nye kvælstofvirkemidler, der kan beskytte vandmiljøet og samtidig sikre, at landbruget kan gøde, så de opnår en effektiv produktion. Teorien bag projektet er på plads, så nu undersøger vi, om stenrev også er et effektivt kvælstofvirkemiddel i praksis, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Teorien er, at der på stenene skal vokse tang, som producerer så meget ilt, at kvælstof fra havets bund ikke frigives. Hvis det virker i praksis, vil havet være mere robust over for kvælstof, der kommer fra markerne. Derfor kan det blive et effektivt virkemiddel mod kvælstof i fremtidens vandområdeplaner.

- Jeg følger projektet med store forventninger. Vi har gennem mange år gjort en indsats for at forbedre vores vandmiljø, og vi skal fortsætte med at finde nye løsninger. Udover at et stenrev måske kan gøre Limfjorden mere robust over for kvælstof, forventer vi også, at det vil give bedre forhold for dyre- og planteliv, siger Eva Kjer Hansen.

Projektet etableres i Løgstør Bredning, som er et Natura 2000-område. Udover at bekæmpe kvælstof forventer man også, at stenrevet vil bidrage til øget biodiversitet i området, fordi det vil tiltrække fisk og planter i det hele taget.

Projektet løber frem til 2020. De første sten ventes lagt ud i 2016.

Pressekontakt

Jeanette Løv Rasmussen
Pressesekretær
  9359 7070

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire