Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/12-15   -   Pressemeddelelse

Minister forventer flere fisk til danske fiskere

I dag går forhandlingerne om de vigtige fiskekvoter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i gang i Bruxelles. Den positive udvikling i bestandene betyder, at der kan fastsættes større kvoter for en række vigtige fiskebestande

Mandag og tirsdag 14.-15. december skal miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen sammen med sine ministerkolleger fra de andre EU-lande blive enige om næste års fiskekvoter for blandt andet Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

- Jeg tager til Bruxelles med en klar målsætning om, at den positive udvikling i bestandene skal omsættes til flere fisk til danske fiskere, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Der er udsigt til større kvoter for bl.a. jomfruhummer og tunge i Skagerrak og Kattegat, ligesom det forventes, at der kan fastsættes en høj kvote for brisling i Nordsøen. Samtidigt vil en række kvoter for de bestande, der bliver omfattet af den såkaldte landingsforpligtelse, blive hævet, så kvoterne afspejler, at fiskerne nu også skal tage de fisk med ind, som før blev smidt ud.

Kamp om torsk

De seneste år har der været en positiv udvikling i torskebestanden i Kattegat. Det betyder, at bestanden er vokset så meget, at flere og flere torsk ender i fiskernes redskaber og må smides ud, da de ikke har kvoter til at lande de fisk, de fanger.

"Som det ser ud i dag er fiskerne tvunget til at smide gode torsk over bord, og det giver ganske enkelt ingen mening. Jeg vil kæmpe for opbakning til at sætte kvoten for torsk i Kattegat op til et niveau, hvor vi undgår, at uhensigtsmæssigt mange bifangster af torsk skal smides ud. Man skal huske på at torsk, der smides over bord ikke bidrager til en bedre bestand, det er bare spild", siger Eva Kjer Hansen.

Gennem en årrække har danske fiskere kun måtte lande torsk som bifangst i Kattegat, og kvoten har været meget lav.

Fastholde niveauet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Ministeren går desuden ind til forhandlingerne i Ministerrådet med det mål, at fiskeriindsatsen i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat som minimum fastholdes på det nuværende niveau.

Derudover vil hun arbejde for, at forsøg med kameraovervågning på udvalgte fartøjer skal fortsætte, da disse forsøg har været med til at højne kvaliteten af den biologiske rådgivning.

Pressekontakt

Pressevagt
  +45 33 92 33 01

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire