Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/03-16   -   Pressemeddelelse

Dansk svineproduktion rammer antibiotikamål for 2015

Den politiske målsætning for hvor meget antibiotika danske svineavlere maksimalt måtte bruge til deres dyr i 2015 blev nået. Det dokumenterer en netop offentliggjort opgørelse fra Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsens årsopgørelse af antibiotikaforbruget i dansk landbrug 2015 viser, at forbruget til svin faldt med godt fem procent fra 2014 til 2015. Samtidig blev anvendelsen af de bredspektrede tetracykliner reduceret med 11 procent.

Dermed dykkede det totale antibiotikaforbrug i dansk husdyrproduktion med godt fire procent fra 2014 til 2015. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har noteret sig udviklingen.

- Vores ambitiøse målsætning for antibiotikaforbruget til svin er nået for 2015. Dansk landbrug har gennem flere år dokumenteret, at det er muligt at drive intensiv husdyrproduktion med et antibiotikaforbrug mange lande med rette misunder os. Men jeg er også opmærksom på, at det fremadrettet vil kræve en stor indsats og et vedvarende fokus fra både landbrug og myndigheder, for at nå målet om en 15 procent reduktion til 2018, siger ministeren.
Hos kvæg, som historisk set har et lavt antibiotikaforbrug, dokumenterer opgørelsen en svag stigning i forbruget på godt en halv procent fra 2014 til 2015.

Målet om en 15 procents reduktion i antibiotikaforbruget til svin i perioden 2015 til 2018 blev i april 2015 indført med MRSA-handlingsplanen.

Handlingsplanen introducerede en række supplerende initiativer til at reducere antibiotikaforbruget herunder et særligt fokus på gradvis udfasning af den hyppigt brugte antibiotikatype tetracyklin, som antages at spille en rolle i forekomsten af MRSA.

Pressekontakt

Jonatan Lykke-Olesen
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  9359 7082

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire