Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/03-16   -   Pressemeddelelse

40 mio. kroner skal sikre flere fisk til lyst- og fritidsfiskerne

Ny handlingsplan for fiskepleje styrker fiskebestandene i vandløbene og langs de danske kyster og gavner lyst- og fritidsfiskeriet. Det sker med 40 mio. kr.

Udsætning af fisk, restaurering af vandløb og undersøgelser af vandløbsrestaureringers betydning for ørredbestanden.

Det er nogle af elementerne i Miljø- og fødevareministeriets nye Handlingsplan for Fiskepleje for 2016, der skal forbedre fiskebestandene og dermed lyst- og fritidsfiskernes muligheder for at få en fisk på krogen eller i rusen.

- Med godt 40 mio. kroner gør vi en solid indsats for fiskebestandene og vandmiljøet. Vi giver dermed også gode vilkår for lyst- og fritidsfiskeriet, der er en hobby for rigtig mange danskere, og som hvert år tiltrækker tusindvis af turister. Samtidig sikrer vi med dette års handlingsplan vigtig viden om, hvordan vi på sigt kan få flere fisk i vandløbene, uden at det er nødvendigt at supplere med at sætte fisk ud, siger Esben Lunde Larsen.

Stort frivilligt arbejde
Pengene til fiskeplejen kommer fra indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegn. Dermed bidrager lyst- og fritidsfiskerne til fiskeplejen, og meget af det store arbejde med at udlægge gydegrus og skjulesten udføres af frivillige fra landets lyst- og fritidsfiskerforeninger.

- Jeg vil gerne takke de engagerede ildsjæle hos lyst- og fritidsfiskerne for deres store frivillige arbejde med at sikre, at der også i fremtiden er masser af fisk i vandløbene og ved vores kyster. De gør en enorm indsats, som kommer fiskene, naturen, turisterne, det lokale erhvervsliv og dem selv til gavn, siger Esben Lunde Larsen.

Handlingsplanen for Fiskepleje 2016 er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening PO og Dansk Kystfiskerforening. Desuden har Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Akvakultur, Kommunernes Landsforening og Naturstyrelsen været med til at rådgive om planen.

Pressekontakt

Jonatan Lykke-Olesen
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  9359 7082

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire