Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/03-16   -   Pressemeddelelse

Mindre bøvl for bryggerier og mejerier

Det skal være lettere at være virksomhed i Danmark. Derfor ændrer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu reglerne, så flere end 300 virksomheder fremover slipper for miljøgodkendelser. De nye smidigere regler indføres med samme miljøbeskyttelse som i dag.

Pludselig åbner der sig et nyt internationalt marked for en dansk virksomhed. For at følge med efterspørgslen ønsker virksomheden at udvide, men det tager i gennemsnit syv måneder at få en miljøtilladelse. I mellemtiden rykker konkurrenter fra andre lande ind på markedet.

Derfor ændrer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu reglerne. Miljøstyrelsen har gennemgået listen over de mindre miljøbelastende virksomheder og identificeret dem, der kan fritages for pligten til at få en miljøgodkendelse, uden at det går ud over miljøbeskyttelsen. Det gælder, både når de etablerer sig, udvider virksomheden eller ændrer produktionen. Når godkendelsespligten ophæves, fører kommunerne fortsat tilsyn og sikrer, at miljøbeskyttelsen overholdes.

- Jeg ændrer reglerne, så mindre bryggerier, mejerier og andre brancher helt slipper for miljøgodkendelser. Når man gerne vil udvide sin forretning, er det afgørende, at det kan ske hurtigt og smidigt. Derfor har vi undersøgt, hvilke brancher der kan fritages for miljøgodkendelser uden at slække på miljøbeskyttelsen. Det gælder for flere end 300 danske virksomheder, der nu får bedre konkurrencevilkår og bedre mulighed for vækst, siger Esben Lunde Larsen.

De nye regler kommer til at gælde for de danske virksomheder, som Miljøstyrelsen har vurderet er blevet mindre forurenende, allerede er tilstrækkeligt reguleret gennem anden lovgivning eller har simple miljøforhold. På den måde får de mange virksomheder mere fleksible rammer for at udvide produktionen, mens miljøbeskyttelsen bevares på samme høje niveau som i dag.

Fjerner bøvl

I alt slipper omkring 320 virksomheder for miljøgodkendelser. Mange af dem er fødevarevirksomheder, og det glæder direktør Flemming Nør-Pedersen fra Landbrug & Fødevarer.

- Det er rigtig positivt, at miljø- og fødevareministeren lytter til erhvervet og tager initiativ til at fjerne danske særregler om miljøgodkendelse og dermed fjerne administrativt bøvl. Det betyder hverken fra eller til for miljøet, men har stor betydning for virksomhederne, som nu kan fokusere på produktion til gavn for vækst og beskæftigelse frem for papirarbejde, siger direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen.

De nye regler er netop sendt i høring og forventes at træde i kraft 1. juli 2016.

Pressekontakt

Pressevagt
  +45 33 92 33 01

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire