Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/04-16   -   Pressemeddelelse

Oregano skal gøre øko-køers bøvser klimavenlige

Køers bøvser står for 40 procent af dansk landbrugs udledning af drivhusgas-ser. Et nyt forskningsprojekt er ved at undersøge, hvordan oregano i foderet kan reducere produktionen af metan i vommen på økologiske køer og dermed reducere udledningen af metan til klimaet.

Når køer bøvser, afgiver de store mængder metan. Det er en stærk drivhusgas, som er cirka 25 gange stærkere end CO2. Køernes metan-bøvser er derfor en betydelig bidragsyder til den globale opvarmning, og sammenlagt står køernes bøvser for 40 procent af dansk landbrugs udledning af drivhusgasser.

I et nyt projektsamarbejde mellem Aarhus Universitet, Økologisk Landsforening, Naturmælk og en række andre økologiske fødevarevirksomheder undersøges, om tilsætning af økologisk dansk dyrket oregano i foderet kan reducere produktionen af metan i køernes vom med op til 25 procent. Oreganoplanten indeholder æteriske olier, som ser ud til at kunne hæmme væksten af netop de mikroorganismer, der producerer metan. Projektet har fået seks mio. kroner i tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriets erhvervsstøtteordning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

-Vi ved, at den økologiske produktion bidrager positivt på en lang række områder som miljø, biodiversitet og dyrevelfærd. Men vi ved også, at den har udfordringer på andre områder. Vi kan jo ikke få køerne til at holde op med at bøvse. Derfor er det afgørende, at vi får prøvet forskernes gode idéer af i praksis og undersøgt, hvordan den økologiske produktion kan blive mere klimavenlig. I den sammenhæng er GUDP-ordningen et økonomisk skub på vejen mod mere forskning og viden på området, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Der findes allerede en del fodringsmæssige tiltag til det konventionelle landbrug, der mindsker produktionen af metan i koens vom. Men disse løsninger er enten baseret på stoffer, som ikke er tilladt i økologiske landbrug, eller på fodermidler, som er svære at implementere i den økologiske produktion.

Oregano kan føre til vækst og bedre mælk
Seniorforsker Kai Grevsen fra Aarhus Universitet er optimistisk, hvad angår fremtidsudsigterne for oregano som fodertilsætning. Både i de konventionelle og økologiske landbrug.

- Hvis det virker godt, så er der potentiale for et meget stort marked. For det er jo ikke kun i Danmark, vi har kvæg. Det har man i hele verden. I maj får vi de første foreløbige resultater fra de indledende fodringsforsøg med oregano. Det ser vi frem til med spænding, siger Kai Grevsen, der forudsiger, at det tager tre til fire år, før man kan få mælkeprodukter fra køer, som har fået foder med oregano. Det skyldes, at der skal forædles frem mod en endnu bedre sort med et højere indhold af aktive stoffer, og at der skal udvikles økologiske dyrknings- og forarbejdningsmetoder for oregano. Foderet og mælken skal igennem mange tests, inden det kommer i produktion.

Én af de mange ting, der skal testes undervejs i projektet, er koens mælk. Og der er allerede noget, der tyder på, at oregano kan højne kvantiteten og kvaliteten af koens mælkeproduktion. Ved at reducere produktionen af metan i koens vom vil koen have mere energi til at producere mælk, ligesom det forventes, at oregano kan give en bedre mælk - blandt andet bliver der set på mælkens fedtsammensætning og sikret, at mælken ikke har afsmag af oregano. Til projektet anvendes en speciel art af oregano, der hedder græsk oregano, som har et meget højt indhold af æteriske olier. Oreganoen skal produceres hos økologiske avlere i Danmark.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem AU FOOD, AU ANIS, Naturmælk, Frode Lehmann, Almende ApS Laust Stenger, Økologisk Landsforening, Urtefarm ApS og Sunny ApS. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2019.

Fakta om GUDP - Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

· GUDP er en erhvervsstøtteordning, der giver tilskud til realisering af gode ideer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling.
· Uddeler årligt op mod 200 mio. kroner fordelt på to årlige ansøgningsrunder.
· I 2. ansøgningsrunde 2015 modtog GUDP 47 ansøgninger til nye grønne udviklingsprojekter. Blandt disse fik 14 projekter tildelt støtte. I alt blev der givet 75 mio. kroner i støtte - et tilsagn på mellem 2 og 15. mio. kroner per projekt.
· Projekter skal understøtte såvel grøn som økonomisk bæredygtighed - den dobbelte bundlinje.
· Projekterne udvælges af en uafhængig bestyrelse bestående af erhvervsfolk. Formand er Mikael Thinghuus, adm. direktør i Royal Greenland.
· Bestyrelsen lægger vægt på erhvervsdeltagelse i projekterne og ansøgere er blandt andet forskningsinstitutioner, virksomheder, producenter, iværksættere og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter.

Det forventes, at GUDP åbner for nye ansøgninger inden sommerferien med ansøgningsfrist til september. Læs mere på GUDP´s hjemmeside om formål, ansøgningsvilkår mv.

Pressekontakt

Steen Jensen
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  93597071

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire