Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/05-16   -   Pressemeddelelse

Nyt dyrevelfærdsmærke skal give flere grise krølle på halen

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen etablerer et nyt dyrevelfærdsmærke. Stjernekød gør det nemmere for forbrugerne at vælge svinekød med bedre dyrevelfærd.

Når forbrugerne fra sommeren 2017 køber svinekød, vil et nyt statsligt dyrevelfærdsmærke i tre niveauer guide dem, så de lettere kan vælge skinke, koteletter og hakket flæsk med lige præcis det niveau af dyrevelfærd, der passer til deres ønsker og pengepung.

Bag mærket står Miljø- og Fødevareministeriet samt en række organisationer, blandt andet Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation DOSO, Landbrug & Fødevarer, Danish Crown, Dansk Supermarked, De Samvirkende Købmænd, Danske Slagtermestre, Lidl og Aldi. Endvidere støttes ideerne i ordningen af Det Dyreetiske Råd og Den Danske Dyrlægeforening.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ser frem til at få et dyrevelfærdsmærke, der gør det lettere for forbrugerne at vælge dyrevelfærd til:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu får et dansk dyrevelfærdsmærke, så de forbrugere, der gerne vil betale en vis merpris, får en mulighed for at vælge svinekød med bedre dyrevelfærd. Ikke alle har jo råd til at gå efter hverken de dyreste udskæringer eller de økologiske specialprodukter. Men otte ud af ti danskere siger, at de gerne vil betale lidt mere for, at dyrene har haft det bedre. Den mulighed får de nu, når de kan vælge mellem stjernekød i tre forskellige niveauer, siger Esben Lunde Larsen.

Med det nye dyrevelfærdsmærke bliver det mere attraktivt for landmændene at investere i dyrevelfærdsforbedringer på deres gårde. Samtidig får detailhandelen mulighed for at imødekomme forbrugernes ønsker om bedre dyrevelfærd. På den måde bliver dyrevelfærd et nyt konkurrenceparameter i hele fødevarekæden til gavn for både dyrene og innovationen i den danske fødevarebranche.

Danmarks nye dyrevelfærdsmærke indføres i første omgang for svin, men vil senere kunne udvides til andre dyrearter. Da det tager tid for producenterne at forbedre forholdene i staldene, således at de lever op til mærkets krav, vil den første flæskesteg med et 1-stjernet dyrevelfærdsmærke først kunne findes i køledisken i midten af 2017.

I dag er det kun 2-3 procent af den samlede danske svineproduktion, der foregår under vilkår, der svarer til mærkets krav til det 2- og 3-stjernede niveau. Af den del af produktionen, som leveres til det danske marked, vil 15-20 procent i dag kunne få dyrevelfærdsstjerner. Det er forventningen, at den øgede produktion af især 1-stjernede produkter vil øge andelen af stjernekød på det danske marked til omkring 50 procent i løbet af nogle år.

Ca. 20 procent af det svinekød, der sælges i Danmark i detailhandlen, er importeret fortrinsvis fra andre EU-lande på grund af lavere priser. Udenlandske produkter vil også kunne få dyrevelfærdsmærket, hvis de opfylder kravene.

- Dyrevelfærdsmærket gør det nemt og overskueligt at fortælle forbrugerne om forskellige niveauer af dyrevelfærd. Bedre dyrevelfærd må starte et sted og udvikle sig derfra. Det er vigtigt, vi kommer i gang nu, så flere dyr får det bedre. Og her kan markedet hjælpe. Det handler om værdier og holdninger, og lovgivningen kan ikke gøre det alene, siger Esben Lunde Larsen.

Danske svineproducenter vil med den nye dyrevelfærdsproduktion også kunne imødekomme og fremme efterspørgsel på eksportmarkederne, hvilket igen vil øge det antal grise, der får glæde af ordningen.

Dyrevelfærdsmærket er en del af den politiske aftale om en Fødevare- og landbrugspakke indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative.

De politiske partier bag Fødevare- og landbrugspakken udtaler:

René Christensen, Dansk Folkeparti, siger:

- Med stjernemærket sikrer vi blandt andet, at langt færre svin vil få kuperet deres haler, og at søerne ikke vil stå bundet fast i hele deres liv. For Dansk Folkeparti er det afgørende, at vi forbedrer svinenes forhold ude i staldene.

Carsten Bach, Liberal Alliance, siger:

- Dansk fødevareproduktion er i verdensklasse, og nu kan forbrugerne med deres eget aktive valg være med til at forbedre dyrevelfærden for svin. Man bestemmer selv, om man vil købe kød med ingen, én, to eller tre stjerner. På den måde er forbrugerne selv med til at præge udbuddet af svinekød i køledisken. Det er den rette vej at gå for at forbedre dyrevelfærden.

Rasmus Jarlov, Det Konservative Folkeparti, siger:

- Udbuddet af stjernekød vil løfte dyrevelfærden bredt for de svin, vi producerer i Danmark - og ikke kun for den meget lille andel af svin, der i dag sælges som for eksempel frilandssvinekød. Med mærket bliver flere danske forbrugere opmærksomme på, at de kan tilvælge produkter, der har forbedret dyrevelfærd i forhold til i dag. Danske produkter skal ude i verden kendetegnes ved deres gode kvalitet og ordentlige produktionsforhold, og det bidrager det nye mærke til.


Fakta om dyrevelfærdsmærket

Dyrevelfærdsmærket stiller strenge krav til grisenes opvækst. For at svinekød kan mærkes med dyrevelfærdsmærket, skal grisenes opvækst leve op til en række grundkrav, der ligger klart over de gældende lovkrav i Danmark og EU og dermed over, hvad grisene oplever i standard- eller konventionel produktion:

Søerne skal gå frit i hele produktionsforløbet
Grisen skal have krølle på halen - det betyder, at grisene skal have hele haler uden halekupering og halebid
Landmanden skal dagligt give grisene halm
Grisene skal have mere plads, mens de vokser op
Grisene må højst transporteres i 8 timer
Kriterierne i dyrevelfærdsmærket er udarbejdet af Fødevarestyrelsens faglige eksperter på området.

Stjernerne viser vej

Det nye dyrevelfærdsmærke er en frivillig ordning og har tre niveauer fra en til tre stjerner. Jo flere stjerner jo højere dyrevelfærd. En stjerne markerer, at mærkets grundkrav er opfyldt. To og tre stjerner markerer, at der er opfyldt supplerende krav om mere plads og udeareal.

En stjerne: Fritgående søer, krølle på halen (uden halekupering eller halebid), mere plads og tildeling af halm

To stjerner: Samme grundkrav + krav om mere plads
Tre stjerner: Samme grundkrav + krav om endnu mere plads samt udeareal
Produkter med én stjerne er nye og kan produceres til en overkommelig merpris på 15-20 procent. Produkter med to stjerner eller tre stjerner findes allerede - Antonius, Bornholmergrisen, Den Go'e Gris (to stjerner) og økologi og Friland (tre stjerner) - men de afsættes i små mængder, fordi prisen er høj.

Dyrevelfærdsmærket har været under forberedelse i mere end halvandet år i et samspil mellem dyrevelfærdsorganisationer, dagligvarehandel, producenter og slagterier, hvor der er opnået bred opbakning til det mærke, som nu lanceres. Enkelte har ikke ønsket at tilslutte sig det nye mærke, fordi de ønsker skrappere krav til dyrevelfærd.

Skrappere krav vil betyde en pris, som færre forbrugere vil betale, og dermed at færre grise får det bedre. Hvis det viser sig, at forbrugerne og de relevante aktører bakker op om mere dyrevelfærd, så kan kriterierne strammes og gøres skrappere på et senere tidspunkt.

Nogle af de organisationer, der står bag mærket, udtaler:

Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation DOSO er glad for det nye dyrevelfærdsmærke og er også positiv over for den nye produktion med én stjerne.

- Der er krav om, at søerne skal kunne bevæge sig frit, at grisene skal have halm at rode i, og at man ikke må klippe halerne af dem. De tre krav opfyldes ikke i tilstrækkelig grad i den almindelige svineproduktion, men er vigtige for svins velfærd, siger Peter Mollerup, formand for DOSO.

Dansk Supermarked Group og De Samvirkende Købmænd er blandt de interessenter, der har medvirket ved udviklingen af dyrevelfærdsmærket:

Helene Regnell, CSR-chef i Dansk Supermarked Group, siger: - "På tværs af vores kæder har vi stort fokus på dyrevelfærd, da vi mærker øget interesse for dyrevelfærd hos vores kunder. Med dyrevelfærdsmærket bliver det nu tydeligt for den almindelige forbruger, som går mere og mere op i, hvordan dyrene har levet. I dag er der kun små mængder danske dyrevelfærdsprodukter på markedet, og vi håber derfor, at vi gennem det nye dyrevelfærdsmærke kan få flere leverandører og producenter i spil. Flere varer på markedet vil helt naturligt medvirke til lavere priser for forbrugerne, så på sigt vil mere dyrevelfærd i vores kølediske være til fordel for både dyr, landmænd, kunder og for os"

På vegne af De Samvirkende Købmænd, der bl.a. repræsenterer købmændene i Dagrofa og Reitan, siger adm. direktør John Wagner: - "For DSK har det været afgørende, at flest mulige svin får bedre dyrevelfærd hurtigst muligt, og at forbrugerne en masse får adgang til det anpriste kød. Med stjernemærket får både landmændene, slagterierne og detailhandlen et kraftigt incitament til at producere og sælge kød med flest mulige stjerner, så forbrugerne får flere produkter at vælge imellem, som lever op til deres stigende krav til dyrevelfærd."

Landbrug & Fødevarer bakker op om dyrevelfærdsmærket. Adm. direktør i Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup siger:

- De danske producenter er optaget af, at grisene har det godt. Dyrevelfærdsmærket giver øget gennemsigtighed, og samtidig får man som forbruger en endnu bedre mulighed for at træffe et aktivt valg, når man står ved supermarkedets køledisk. Jeg håber, at mærket vil få fuld opbakning. Og at forbrugerne vil tage godt imod mærket og på den måde sikre, at flere grise får det endnu bedre.

Pressekontakt

Mette Thorn
Pressechef
  2561 7170

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire