Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/05-16   -   Pressemeddelelse

Prøvefiskeri efter tobis giver ikke højere kvote

DTU Aqua har nu færdiggjort analyser af de sidste tre ugers såkaldte moniteringsfiskeri efter tobis. Og desværre viser resultatet, at kvoten ikke kan forhøjes. Det skyldes, at andelen af 1-årige tobis i fangsterne er meget lille. En forhøjelse af kvoten ville have krævet, at andelen af 1-årige tobis i fiskeriet var væsentlig højere.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen udtaler: "Ligeså tilfredsstillende det var, at vi fik etableret realtidsmoniteringen af tobis, ligeså nedslående er resultaterne af moniteringen. Jeg og erhvervet delte de samme forhåbninger om, at vi kunne have fået forhøjet kvoten."

Miljø- og Fødevareministeriet har igangsat et arbejde med at give ministerets samarbejde med forskningsinstitutionerne et serviceeftersyn, og rådgivningsmodellen for tobis vil på ministerens foranledning nu blive en del af disse drøftelser.

"Samlet set er mit ønske, at vi får optimeret både rådgivning og forvaltningsmodel, således at vi får en mere stabil situation omkring tobiskvoten", siger Esben Lunde Larsen.

Pressekontakt

Pressevagt
  +45 33 92 33 01

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire