Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/05-16   -   Pressemeddelelse

Esben Lunde Larsen ophæver weekendforbud for fiskere

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen giver fiskerne en hjælpende hånd og ophæver weekendforbuddet, der i over 30 år har forbudt fiskere at fiske med snurrevod og trawl i den vestlige Østersø i weekenden.

Fiskeriet i Østersøen er under pres. Så for at give erhvervet en hjælpende hånd ophæver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu forbuddet mod at fiske med trawl og snurrevod i den vestlige del af Østersøen i weekenden.

- Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at skaffe fiskerne så meget hjælp som muligt, give dem flere dage på havet og forenkle reglerne i det hele taget. Weekendforbuddet er et 30 år gammelt levn fra en tid, hvor man havde en helt anden måde at regulere fiskeriet på. Det er godt at få ryddet op i den slags utidssvarende regler til glæde for erhvervet, siger Esben Lunde Larsen.

Formålet med weekendforbuddet, der nu ophæves, har været en kombination af, at lade fiskere og afsætningsled holde fri i weekenden bl.a. for at kunne komme hviledagen i hu.

En permanent ophævelse af weekendforbuddet er en udløber af det arbejde om regelforenkling, som Miljø- og Fødevareministeriet har sat i gang på fiskeriområdet.

Ved at ophæve weekendforbuddet får fiskerne mulighed for at tilrettelægge fiskeriet bedre. En bekendtgørelse er netop sendt i høring, og weekendforbuddet forventes at blive ophævet med virkning fra den 20. maj 2016.

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire