Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/06-13   -   Pressemeddelelse

Nemmere at anlægge stier og ruter

Ny rapport giver for første gang et samlet landsdækkende overblik over indsatsen for stier, ruter og spor. Rapporten, som Friluftsrådet har udarbejdet for Nordea-fonden, skal bl.a. inspirere og vejlede til planlægning af kommende stier, ruter og spor til glæde for motionister og naturelskere.

Om rapporten
'Rekreative stier i Danmark 2013 - oversigt, eksempler og inspiration' giver et overblik over hvilke stier, der findes i hele landet. Notatet indeholder en oversigt over rekreative, afmærkede stier, ruter og spor. De omtalte stier, henvender sig især til vandrere, motionister, cyklister og i mindre omfang ryttere.

Antallet af afmærkede ruter vokser - de etableres af både kommuner, staten og private initiativtagere. Der kommer også flere nye koncepter til, hvor ruter bruger samme logo i hele landet. Kløverstier, Spor i Landskabet og Cykelsuperstier er gode eksempler herpå.

Generelt går tendensen i en retning, hvor der skiltes mindre i det fri og mere på elektroniske kort og på applikationer. I takt med, det bliver normen at have en mobiltelefon med gps, og dermed får skiltning i det fri mindre betydning. Vi deler oftere og oftere ruter med hinanden via elektroniske og sociale medier. I fremtiden vil vi sandsynligvis se en større sammensmeltning af medier til motion og sociale medier.
Stier er vigtige, når danskerne skal motionere og opleve naturen.

Fakta om stier
· At 28 % af alle voksne og 15 % af alle børn benytter opmålte stier/ruter mindst en gang om ugen
· Der findes 11 nationale cykelruter i Danmark - de udgør tilsammen en strækning på 4.233 km cykelruter.
· Der findes mindst 44 officielle mountainbikespor.
· En regional vandrerute er minimum 10 km lang, er afmærket i terrænet eller beskrevet i en brochure eller lignende.
· Alle kommuner i Region Sjælland er med i et samarbejde, hvor de lægger kort og beskrivelser af deres stier ind på hjemmesiden www.friluftsguiden.dk
· Tendensen går mod, at motionister finder deres egen yndlingsrute og deler den med andre i fora på nettet.

Videndeling om koncepter
"Nordea-fonden får dagligt henvendelser fra personer, der søger støtte til udvikling af stier, ruter og spor. Mange af projekterne kan styrkes ved øget videndeling og kendskab til koncepter, processer og formidling af eksisterende rekreative stier, ruter og spor i Danmark. Vi håber, at rapporten fører til bedre og bedre koordinerede stier, ruter og spor," siger Ulla Björnsson, sekretariatschef i Nordea-fonden.

I bynære zoner er Kløverstikonceptet lige til at gå til, og Friluftsrådet vejleder med etablering og formidling. Et andet koncept er "Spor i Landskabet", der er et færdigudviklet vandrestikoncept, hvor Landbrug & Fødevarer giver vejledning og støtte.


Fakta om Nordea-fonden
Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. I 2013 forventer fonden at uddele 390. mio. kr. Fonden har siden 2008 støttet etablering af stierne: Fodsporet, Spor i Landskabet, Kløverstier og Hedebostien. www.nordeafonden.dk

Kontakt
Nordea-fonden, Kommunikationschef Tine Wickers, T 3333 5770
Friluftsrådet, Sektionsleder Mads Ellegaard, T 6075 0702

Relevant information

http://nordeafonden.dk/stirapport
Billeder


Pressekontakt


Firma

Nordea-fonden
Overgaden neden Vandet 11
1414 København K, Danmark

  +45 40 60 30 40
  +45 40 70 37 84

http://www.nordeafonden.dk

Modtag nyheder fra Nordea-fonden på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire