Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21-04-17  -   Pressemeddelelse

Regnskab 2016 fra ingeniørfirmaet OBH-Gruppen2016 blev et godt år for ingeniørvirksomheden OBH-Gruppen, der oplevede vækst i både opgaver og medarbejderantal.

OBH-Gruppen kan se tilbage på et produktivt 2016 med vækst inden for såvel kendte som nye kompetencefelter, og OBH-Gruppen realiserede sidste år et overskud efter skat på 16,2 mio. DKK.
Omdrejningspunktet er fortsat byggeriet i hele landet, og OBH-gruppen har bl.a. været rådgiver ved opførslen af Holbæk Sportsby med multihal og svømmehal, ombygning af Metropolskolen i København samt udvidelse af Nyborg Gymnasium.

OBH-Gruppen har i 2016 udvidet sine aktiviteter inden for særligt bygherrerådgivning, miljø & sundhed samt drift & vedligehold af den eksisterende bygningsmasse. Det er kompetencer, som understøtter en overordnet målsætning om at kunne rådgive kunderne i et 360 graders kundeperspektiv og derved sikre den bedste udnyttelse af ressourcerne. Fokus er ikke at være størst, men at blive den mest professionelle rådgiver på markedet.

Som landsdækkende rådgivningsvirksomhed med hovedsæde i Odense, har man øget sit fokus på samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og særligt rekruttering samt uddannelse af medarbejdere. OBH-Gruppen har i 2016 bl.a. etableret eget akademi til uddannelse af bygningssagkyndige og energikonsulenter i hele landet. Der er i 2016 blevet budt velkommen til 30 nye medarbejdere, og i de første måneder af 2017 er yderligere 15 nye kolleger kommet til.
I øjeblikket søger OBH-Gruppen bl.a. en dygtig projektchef og teamleder sammen med uddannede bygningssagkyndige på særligt Sjælland.

"2016 har været et år med hård konkurrence inden for ingeniørrådgivning og byggeri, og vi er tilfredse med resultatet. Vi mærker i 2017 stadig en meget hård konkurrence, men vi følger vores forretningsstrategi og forventer at fortsætte den positive udvikling i vores forretning, " udtrykker direktionen i OBH-Gruppen.

Direktionen består af adm. direktør Børge Danielsen, direktør Lars Danielsen, direktør Carsten Gregersen og økonomidirektør Kim Nansdal.

Fakta: OBH-Gruppen A/S består af datterselskaberne OBH Rådg. Ingeniører A/S og OBH Ingeniørservice A/S.

Relevant information

Fotos og pressemateriale kan hentes her:
http://www.obh-gruppen.dk/da/om-obh-gruppen/pressemateriale

OBH-Gruppen regnskab 2016

Billeder


Pressekontakt

Peter Danielsen
Marketingchef
  +45 70 21 72 40

Firma

OBH-Gruppen A/S
Agerhatten 25
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 70 21 72 40
  +45 27 26 49 45

http://www.obh-gruppen.dk

Modtag nyheder fra OBH-Gruppen A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire