Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/03-11   -   Pressemeddelelse

Realdanias Årsregnskabsmeddelelse 2010

2010 var i lighed med 2009 et godt år for Realdania. Årets resultat på 2,3 mia. kr. anses for tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør herefter 21,2 mia. kr.

Årets resultat er i væsentlig grad påvirket af resultatet af investeringsaktiviteterne på 3,6 mia. kr. Aktieposten i Danske Bank, som er historisk betinget, gav et positivt afkast på 1,8 mia. kr. Den gav et positivt afkast i 2009 på 5,6 mia. kr.

De kommercielle investeringsaktiver på i alt 23,4 mia. kr. er ved årets udgang placeret i 46 porteføljer. Årets investe­ringsafkast svarer til et afkast på 18,2% mod et afkast på 45,5% året før.

De filantropiske aktiviteter i 2010 har i lighed med tidligere år, været markante og betydende for udviklingen i det byggede miljø bredt i Danmark. Den filantropiske projektportefølje udgjorde godt 17 mia. kr. ultimo 2010, mens antallet af igangværende projekter er forøget fra 343 ved årets begyndelse til 386 ved udgangen af året. De igangværende projekter er fordelt på 37 flagskibsprojekter og 349 almindelige projekter.

Realdania har i 2010 haft fokus på både igangsætning af nye projekter og på udvikling, sikring og færdiggørelse af de igangværende projekter. Realdania har i 2010 haft særlig fokus på områderne sundhed og social bæredygtighed, miljø og ressourcemæssig bæredygtighed samt forstaden.

Resultatet af de samlede filantropiske aktiviteter blev et forbrug på 942 mio. kr. Forbruget var 575 mio. kr. i 2009.

Eksempler på nye filantropiske aktiviteter:

Et af Danmarks største byudviklingsprojekter 'Fra gade til by' gennemføres i et partnerskab med Odense kommune. Projektet skal forvandle Thomas B. Thriges Gade til et levende og mangfoldigt byområde lige midt i Odenses historiske centrum Kampagnen Fremtidens Forstæder er iværksat blandt landets kommuner for at skubbe gang i visionerne for, hvordan forstæderne bedst håndterer en fremtid med bl.a. klimaforandringer, øget biltrafik og flere ældre. Den meget smukt beliggende Helsingør Ferieby giver hvert år vanskeligt stillede danskere mulighed for en god ferieoplevelse. Nu istandsætter og opdaterer FolkeFerie.dk feriebyen i samarbejde med Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc­Kinney Møllers Fond til almene Formaal. En række ildsjæle i Korning ved Horsens genopliver landsbyens gadekær som mødested og samtalerum for beboerne i Korning.
Istandsættelse og bevaring af den kulturhistoriske bygning Gilleleje Remise og ny anvendelse som ungdomskulturhus i Gilleleje. Gribskov Kommune gennemfører projektet i tæt samarbejde med unge ildsjæle.

Realdania arbejder med social ansvarlighed og samfundsbevidsthed gennem de filantropiske aktiviteter.

Realdania har tilsluttet sig FN Global Compact som en "Civil Society Organisation".

Det drejer sig om "Principles for Social Investments", som særskilt retter sig mod filantropisk virksomhed. Vi vil i 2011 arbejde med at implementere disse principper i vores filantropiske praksis.

Realdanias årsrapport for 2010 kan downloades på www.realdania.dk.


Relevant information

http://www.realdania.dk


Pressekontakt


Firma

Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V., Danmark

  32 88 52 20

http://www.realdania.dk

Modtag nyheder fra Realdania på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire