Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/12-13   -   Pressemeddelelse

Kulturcenter Fuglsang fuldendes med nyt kunstlab

Gennem historien har herregården Fuglsang fungeret som et af Lollands kulturelle omdrejningspunkter. Og siden indvielsen af Fuglsang Kunstmuseum har stedet tiltrukket publikum som en magnet. Nu opruster Fuglsang endnu en gang med istandsættelsen af den tidligere forpagterbolig, der skal rumme både musik og børnekulturelle aktiviteter. Bag projektet står Det Classenske Fideicommis, Guldborgsund Kommune og Realdania.

Kulturelle aktiviteter er væsentlige parametre i bestræbelserne på at styrke ikke bare er-hvervs- og turismeudviklingen, men også livskvaliteten for borgerne i et af Danmarks yder-områder. Herregården Fuglsang spiller her en vigtig rolle, hvor ikke mindst Fuglsang Kunstmuseum siden indvielsen i 2008 med succes har tiltrukket et stort publikum til muse-ets skiftende udstillinger.

Umiddelbart op ad det nybyggede museum ligger Fuglsangs forpagterbolig, der er en beva-ringsværdig bygning opført omkring 1860. Bygningen har stået tom siden indvielsen af kunstmuseet, men nu går bygningen en lysere tid i møde - en istandsættelse og nyindret-ning skal skabe rammer for kulturaktiviteter for børn og unge kombineret med et nyt hjem-sted for Storstrøms Kammerensemble, der i dag holder til i herregårdens hovedbygning.

Kunstlab for både børn og voksne
Forpagterboligen skal indrettes som "kunstlab" med både værksteds- og prøvefaciliteter, øvelokaler og koncertsal. Bygningen vil samle fire store kulturaktører på Lolland - Fuglsang Kunstmuseum, Storstrøms Kammerensemble, Guldborgsund Musikskole og Egnsteatret Masken - og dermed skabe et aktivt samspil mellem billedkunst, musik, teater, dans og litteratur.

Projektets samlede økonomi er på 21,8 mio. kr., hvoraf Guldborgsund Kommune, LAG Guldborgsund og Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond bidrager med 7,8 mio. kr., mens Realdania bidrager med 14 mio. kr.

Godsforvalter Poul Schreiner Hansen, Det Classenske Fideicommis, siger om projektet: "Det Classenske Fideicommis har siden åbningen af Fuglsang Kunstmuseum arbejdet in-tenst på at videreudvikle kulturtilbuddet på Fuglsang og glæder sig over, at det er lykkedes at skabe anlægs- og driftsgrundlag for benyttelse af Forpagterboligen. Kulturtilbuddet på Fuglsang omfatter nu formidling rettet mod børn og unge og vil dermed muliggøre, at en bredere kreds får kendskab til Fuglsang."

"Med den flotte donation fra Realdania får vi nu mulighed for at fortsætte udviklingen af Fuglsang som kulturcenter. Når renoveringsprojektet står færdigt vil flere kunstarter indtage Fuglsang og bidrage til at styrke og udvikle de kulturelle tilbud for borgerne i vores del af landet og besøgende udefra. Udviklingen af Fuglsang styrker Guldborgsunds position som kulturelt center og er samtidigt et værdifuldt bidrag til vores bosætningspolitik," udtaler Guldborgsunds borgmester John Brædder.

"Realdania har medvirket i den succesfulde revitalisering af herregården Fuglsang gennem mere end 10 år. Med renoveringen af forpagterboligen kan vi fuldende helheden omkring den nye museumsbygning - og samtidig styrke et yderområde ved at tage udgangspunkt i de stedbundne potentialer og aktivere en del af vores fælles bygningsarv," siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

Yderligere oplysninger
Godsforvalter Poul Schreiner Hansen, Det Classenske Fideicommis, tlf. 54 44 70 29
Teamleder Jørgen Lykke Madsen, Guldborgsund Kommune, tlf. 25 18 00 09
Programchef Christian Andersen, Realdania, tlf. 70 11 66 66

Pressekontakt

Dorte Bülow
Souschef, Kommunikation
  +45 32 88 52 21
  +45 29 69 52 21

Firma

Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V., Danmark

  32 88 52 20

http://www.realdania.dk

Modtag nyheder fra Realdania på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire