Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/05-14   -   Pressemeddelelse

Nye forretningsidéer puster liv i kulturarven

Fødevareambassade, filmproduktion og skolehaver. Med konkrete, fysiske projekter er en række herregårdsejere nu klar til at styrke lokalsamfundet med kulturarven som dynamo. Det sker med støtte fra Realdanias kampagne, Fremtidens Herregård.

Fremtidens Herregård inviterede sidste år herregårdene til at byde ind med idéer til projekter,der nytænker og udvikler bygningsarv og kulturmiljøer. Projekterne er siden blevet videreudviklet og konkretiseret med skitseforslag og forretningsplan. 14 projekter modtager nu støtte til projektudvikling eller realisering.

"De udvalgte projekter er alle drevet af ejere med en passion for deres idé, for deres lokalområde og for deres sted. Herregårdene rummer et stort potentiale som lokomotiv for udvikling og livskvalitet på landet. Det er opløftende at se, hvordan ejerenes engagement og samarbejde med dygtige arkitekter og forretningsrådgivere har bragt de indledende visioner tættere på mål," siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

Af de i alt 14 projekter går syv nu i gang med byggeopgaverne. Fire andre projekter skal udvikles yderligere, før de realiseres. Og endelig modtager tre tidligere støttede projekter midler til at bygge videre på de gode resultater. I alt forventer Realdania at støtte realiseringen af projekterne med cirka 62 mio. kr.

Med kulturarven som drivkraft
Baggrunden for kampagnen Fremtidens Herregård er, at mange af herregårdenes historiske driftsbygninger er nedslidte, fordi de ikke længere indgår aktivt i landbrugsdriften, og dermed risikerer værdifuld kulturarv at gå tabt. Med Fremtidens Herregård vil Realdania bidrage til at udvikle herregårdene til dynamoer i landdistrikterne - med deres unikke kulturarv som drivkraft.

"Herregårdene rummer fantastiske bygninger og kulturmiljøer, som det er oplagt at nytænke til nye aktiviteter, der skaber lokal livskvalitet og samtidig sikrer bygningsarven for eftertiden. I Realdania glæder vi os over ejernes idérigdom og rolle som aktive medspillere i de lokalsamfund, de er en del af," uddyber Christian Andersen

Læs mere på www.fremtidensherregård.dk

FAKTA OM KAMPAGNEN:
Realdanias kampagne, Fremtidens Herregård, sætter fokus på herregården som dynamo for liv og udvikling på landet. Kampagnen viser, hvordan revitalisering af overflødiggjorte bygninger og udvikling af helt nye forretningsområder kan genetablere herregårdenes historiske rolle som kraftcenter for lokal udvikling.

Siden kampagnens start i 2008 er der gennem tre idékonkurrencer givet støtte til 34 projekter, der med nye initiativer bidrager til at sikre og udvikle unikke kulturværdier og skabe større livskvalitet i landdistrikterne.

Fremtidens Herregård er et initiativ under Realdanias program 'Den levende bygningsarv'.

Dansk Bygningsarv er kampagnesekretariat.

Følgende projekter modtager støtte til realisering:

- Fynsk filmproduktion på Boltinggaard - Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune
Boltinggaard skal være omdrejningspunkt for filmproduktion på Fyn med et fleksibelt filmstudie, overnatningsfaciliteter til crew, museum for filmkulisser, biografsal til at fremvise testfilm og som refugium for filmforfattere.

- Lokal fødevareambassade på Engestofte - Maribo, Lolland Kommune
Engestofte vil skabe en 'fødevareambassade' for mindre, lokale fødevareproducenter og det lokale erhvervsliv. Idéen genanvender en række bygninger og griber fat i herregårdens oprindelige funktion og rolle i den lokale fødevareproduktion.

- Skolehaver på Lilliendal - Mern, Vordingborg Kommune
Med dette projekt vil Lilliendal genskabe og tilpasse det gamle nyttehaveanlæg med drivhus som ramme om en have for sydsjællandske skoleelever. Skolehaven skal være en 'udeskole' med fokus på havedyrkning, mad og natur.

- Formidling af økologi til skoleklasser på Steensgaard - Millinge, Faaborg-Midtfyn Kommune
Steensgaard vil transformere den tidligere herskabsstald til formidlingscenter for viden om økologisk fødevareproduktion til skoleklasser og voksne med interesse for mad og økologi.
Idéen er en naturlig forlængelse af igangværende aktiviteter med undervisning samt forarbejdning og salg af fødevarer.

- Sports- og friluftscenter på Svenstrup - Borup, Køge Kommune
Svenstrup ønsker at udvikle et sports- og friluftscenter med sportsarrangementer, friluftsliv og naturoplevelser til gavn for lokalsamfundets forenings- og friluftsliv, især Borup Idrætsforening. Idéen tager udgangspunkt i et lokalt behov og har lokal opbakning.

- Grøn energi på Villerup Hovedgaard - Hjørring, Hjørring Kommune
Idéen på Villerup er at omdanne herregården til en "˜bore-rig' for grøn energi til lokalområdet.
Villerup Hovedgaard og andre lokale gårdes produktion af flis fra energiskov bliver derved omsat til miljørigtig og billig varme. Villerups grønne produktion og de bevaringsværdige bygninger vil tilsammen udgøre en innovativ attraktion for feriegæster og lokale samt professionelle aktører i energiskovbranchen.

- Veteranbiler på Wedelslund, Galten - Skanderborg Kommune
Wedelslund vil videreudvikle og understøtte stedets eksisterende veteranbilklubs aktiviteter og blive et omdrejningspunkt og dynamo i hele Jylland for folk med interesse for gamle køretøjer og flyvemaskiner . Det sker ved udvidelse af garagekapaciteten og etablering af opbevarings- og værkstedsfaciliteter til veteranbiler og -fly.

Følgende projekter modtager støtte til projektudvikling:

- Basar på Gunderslevholm, Herlufmagle, Næstved Kommune
Gunderslevholm vil skabe et spektakulært, arkitektonisk og socialt fikspunkt for lokalområdets aktiviteter og aktører: En basar for udveksling af varer, genbrugsmaterialer, idéer og kultur i lokalområdet.

- Lokal dynamo for fødevarer på Grønnessegaard, Hundested, Halsnæs Kommune
Grønnessegaard ønsker at samle flere led i kæden 'fra jord til bord' og producere fødevarer af høj kvalitet med fokus på bæredygtighed og dyrevelfærd. Som en del af projektet skabes socialøkonomiske arbejdspladser inden for fødevareområdet.

- Klintholm, Borre, Møn Kommune
Klintholm Gods vil gøre Hunosøgård til samlingspunkt og udflugtsmål med kvalitetsoplevelser og overnatning. Stedet skal være markedsplads for mønske fødevarer, danne ramme om udstillinger af lokale kunstnere og give plads til udendørs aktiviteter.

- Søholt, Maribo, Lolland Kommune
Søholt vil bygge videre på den tidligere gennemførte Realdania-støttede renovering af herregårdens barokhave og skabe et støttepunkt for udvikling af dansk haveturisme: et traktørsted og et havekulturcenter.

Følgende projekter bygger videre på succesen:

- Herregårdsteater styrkes på Borreby - Skælskør, Slagelse
Borreby Herreborg vil styrke Borreby Teater ved at tiltrække endnu flere unge musikinteresserede til uddannelse, træning og professionalisering. Det gøres ved at forbedre kunstnernes faciliteter for øvning, socialt samvær mm.

- Ferieboliger på Nørholm - Varde, Varde Kommune
Nørholm Gods vil genanvende og aktivere den yderste østfløj i herregårdsanlægget, som det tidligere er sket med den egentlige østfløj. Projektet sikrer hele bygningsforløbet fra hovedbygningen mod nord og øst ved at indrette den gamle, fredede hestestald til ferieboliger.

- Arrangementer, udstillinger og koncerter på Voergaard- Dronninglund, Brønderslev Kommune
Voergaard Slot vil øge aktiviteten på herregården ved at omdanne og genanvende en ladebygning som ramme for arrangementer, udstillinger og koncerter. Herregården har i forbindelse med et tidligere projekt vist sig i stand til at samle mange mennesker i støtteforening og til arrangementer.

Pressekontakt

Christian Andersen
Programchef
  70 11 66 66

Firma

Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V., Danmark

  32 88 52 20

http://www.realdania.dk

Modtag nyheder fra Realdania på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire