Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/02-15   -   Pressemeddelelse

18 yderområder vil på forkant

18 kommuner er udvalgt til at lave langsigtede kommunale strategiplaner, der kan bringe yderområderne på forkant. Det sker som led i kampagnen 'Yderområder på forkant', der sætter fokus på yderområdernes udfordringer, omstilling og potentialer.

Med Yderområder på forkant-kampagnen inviterede KL, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Realdania sidste år kommuner i yderområderne til at udvikle langsigtede strategiplaner for, hvordan der kan skabes en positiv omstilling og tilpasning af de danske yderområder.

18 kommuner i yderområderne har nu fået tilsagn om støtte til at udvikle hver sin langsigtede strategiplan for, hvor og hvordan kommunen skal udvikle sig fremover. Fælles for de 18 udvalgte strategiprojekter er en erkendelse hos kommunerne af behovet for forandring og en stærk vilje til at sætte gang i den nødvendige, positive omstilling.

De udvalgte projekter viser et mangfoldigt billede af yderområdernes udfordringer. Ikke to kommuner er ens, og selv inden for kommunegrænserne kan der være store forskelle: Mens nogle kommuner kæmper med drastisk affolkning, oplever andre en ændret demografi med flere ældre og færre børn. Og andre igen oplever byer i vækst, mens skrumpende landsbyer og tomme boliger præger landområderne.

Det kalder på forskelligartede løsninger. I nogle kommuner er fokus i strategiarbejdet en skærpet rollefordeling mellem kommunens lokalområder som grundlag for en differentieret udvikling af kommunen. Andre vil skabe nye samarbejder mellem kommune og borgere og skærpe den fælles forståelse for udfordringer og realistiske muligheder gennem en markant dialog med borgerne. Og andre igen vil fokusere på sammenhængen mellem land og by både inden for og uden for kommunens grænser. Strategiprojekterne gennemføres i 2015-2016 og støttes hver med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning. Kommunerne bidrager med 50% medfinansiering.

Martin Damm, formand i KL, siger:

"Yderområdernes omstilling angår os alle og skal ses som del af en samlet økonomisk bæredygtig udvikling i hele landet. De 18 udvalgte kommuner demonstrerer både livskraft og vilje til nytænkning, dialog og nye samarbejder. Det er en tilgang, som lover godt for fremtiden - både for de udvalgte kommuner og for hele Danmark."

Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, siger:

"Med de 18 kommuner kommer vi ikke bare rundt i hele landet, men også i en række forskellige problemstillinger. Det betyder, at der skal findes en bred palet af nye løsninger, og dermed også, at det samlede resultat kan bruges som inspiration for de fleste andre kommuner."

Kirsten Brosbøl, miljøminister, siger:

"I en tid, hvor mange flytter til byerne, er jeg specielt glad for, at der skal arbejdes med temaet "samspillet mellem by og land". Jeg mener, at land og by er hinandens forudsætning, og det bliver spændende at følge arbejdet med på den ene side at gøre kommunernes hovedbyer attraktive som bo- og væresteder for de unge og børnefamilierne, så de fastholdes i kommunen, og på den anden side forsat at sikre liv i kommunernes landområder."

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, siger:

"Jeg er glad for at se, at der i kommunerne er handlekraft og vilje til at sætte fokus på den nødvendige omstilling og tilpasning, så vi kan skabe en fælles, realistisk forståelse af de udfordringer, vi står overfor - og ikke mindst forløse de mange potentialer, som er til stede i yderområderne."

Pressekontakt

Karen Skou
Programchef i Realdania
  70 11 66 66

Firma

Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V., Danmark

  32 88 52 20

http://www.realdania.dk

Modtag nyheder fra Realdania på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire