Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/03-16   -   Pressemeddelelse

Rubjerg Knude Fyr åbner for besøgende

På mandag den 21. marts indvies Rubjerg Knude Fyr. En ny trappe giver mulighed for at opleve landskabet fra nye højder og en lysprisme skaber nye oplevelser i fyret. Projektet er ét af 10 projekter, som Realdania gennemfører sammen med Naturstyrelsen, og som skal skabe bedre adgang til særlige steder i det danske landskab.

Rubjerg Knude ligger ved Vesterhavet vest for Hjørring, og er med sine 60 meter den højeste del af Lønstrup Klint. Her opleves naturkræfternes voldsomme spil. Blæsten får sandet til at fyge og klitten til at dække fyr og huse, mens havet æder sig ind i klinten.

Nu har stedet fået nyt liv gennem en række små, fine arkitektoniske tiltag. En ny trappe giver mulighed for at komme op i Rubjerg Knude Fyr og opleve områdets spektakulære klitlandskab fra højden. En lysprisme skaber nye oplevelser inde i fyret, og ankomsten til stedet vil blive op-graderet, så den står mål med det spektakulære sted.

Respektfuld arkitektur styrker naturoplevelsen
Rubjerg Knude Fyr har ikke været i funktion i mange år på grund af sandet, der år for år æder sig ind i landskabet og dækker fyret, så kun tårnet er synligt. Med trappen kan besøgende nu komme til tops i tårnet, inden tårnet forventeligt styrter i havet inden for de næste 15 år.

Trappen suppleres af et kalejdoskop, der kaster et dansende lyshav inde i tårnet - modsat tidli-gere, hvor fyret kastede lys ud over havet. Og ikke mindst vil ankomst- og parkeringsfaciliteterne på stedet blive forbedret, og der bliver anlagt en ny sti og pilemærker, som skal lede de besø-gende på vej gennem området.

"Projektet på Rubjerg Knude viser, hvordan lavmælt og respektfuld arkitektur kan bidrage til at gøre oplevelsen af et sted mere intens og vedkommende uden at tage pusten fra det, der er hovedattraktionen - nemlig naturen," siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

BESSARD's STUDIO og JAJA Architects har udviklet projektet sammen med Realdania som en del af Stedet Tæller, Realdanias kampagne for yderområderne samt Naturstyrelsen og Hjørring Kommune.

Alle er velkomne, når projektet indvies på mandag den 21. marts kl. 13-15. Ud over den officielle indvielse ved borgmester Arne Boelt, byder programmet på fælles vandring gennem landskabet og oplæg fra Realdania og BESSARD's STUDIO.

###

Om projektet
Projektet på Rubjerg Knude er udviklet af følgende rådgivergruppe:
BESSARDs' STUDIO & JAJA ARCHITECTS.
- Ingeniør: Erasmus & Partnere.
- Entreprenør: Hadsten smede & maskinfabrik

Projektet er finansieret af: Realdania, Hjørring Kommune og ENV-fonden.

Sammen med ni andre særlige steder i det danske landskab blev Rubjerg Knude udvalgt i 2012 gennem Realdanias kampagne Stedet Tæller. Alle 10 projekter gennemføres som en del af Re-aldanias kampagne for yderområderne, Stedet Tæller, under fokusområdet Steder i landskabet.
På hvert af de 10 steder udvikles enkle, arkitektoniske greb, som skal højne og skærpe oplevel-sen af naturen.

Om de øvrige 9 Steder i landskabet

1. Kalø Slotsruin - AFSLUTTET
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge

2. Knudeklinten på Fur - AFSLUTTET
Primær ejer: Mildred Fog
Partnerkreds: Realdania, Fur Bryghus, Naturstyrelsen og Skive Kommune

3. RaÌŠbjerg Mose
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania og Naturstyrelsen

4. Hanstedreservatet
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Thisted Kommune

5. Stevns Fyr
Primær ejer: Naturstyrelsen og Stevns Kommune
Partnerkreds: Realdania, Stevns Kommune og Naturstyrelsen

6. Ballum Sluse
Primær ejer: Digelaget for Ballum-Astrupdiget
Partnerkreds: Realdania, digelaget for Ballum-Astrupdiget, Tønder Kommune, National-park Vadehavet

7. Filsø
Primær ejer: Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde Partnerkreds: Realdania, Natur-styrelsen og Aage V. Jensens Fonde

8. Tipperne Fuglereservat
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania og Naturstyrelsen

9. Hammersholm Helleristningsfelt
Primær ejer: Naturstyrelsen
Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen

Om kampagnen Stedet Tæller og fokusområdet Steder i landskabet
Projektet er gennemført som en del af Stedet Tæller, en Realdania-kampagne, der frem til ud-gangen af 2016, støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Formålet er, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de særlige potentialer, som knyt-ter sig til det enkelte sted.

Kampagnens fokusområde, Steder i landskabet, gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og har til formål at vise, hvordan man med et minimum af indgreb kan formidle natur gennem besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet. Gennem en ekspertdrevet proces er udvalgt 10 helt særlige steder i den danske natur, heriblandt Kalø Slotsruin, hvor fysiske indgreb skal skabe kontakt mellem menneske og natur.

Realdania har afsat 33 mio. kr. til realisering af ankomst- og formidlingsfaciliteter, forstået som små, præcise arkitektoniske greb, der skal forbedre oplevelsen af naturen.

Derudover støtter Stedet Tællers to øvrige fokusområder Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer konkrete, fysiske projekter i yderområderne.

Pressekontakt

Christian Andersen
Programchef
  70 11 66 66

Firma

Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V., Danmark

  32 88 52 20

http://www.realdania.dk

Modtag nyheder fra Realdania på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire