Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/06-16   -   Pressemeddelelse

Tæt samarbejde om udskrivning af ældre svækkede patienter

Meget svækkede ældre medicinske patienter bliver mere trygge og ser ud til at få færre genindlæggelser, når medarbejdere fra kommunen og hospitalspersonalet koordinerer det videre forløb, mens patienten stadig er indlagt.

Der er gode erfaringer med at indføre forløb, hvor kommunalt ansat personale rykker ind på sygehuset og arbejder tæt sammen med hospitalspersonalet om udskrivelsen og det videre forløb for særligt svage ældre patienter.

En evaluering af fire modeller af såkaldt "fremskudt visitation" viser, at de alle er gode løsninger, der skaber et bedre samarbejde om indlæggelse og udskrivning og mere tryghed blandt de ældre.

"Vi ved, at der især for de svageste ældre medicinske patienter er brug for at sikre en større sammenhæng i forløbene. Det gælder for eksempel, når både hospitalet, den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken er involveret i et forløb. De gode resultater fra evalueringen skal nu sendes videre ud, så de kan inspirere andre regioner og kommuner i deres arbejde", siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Kirsten Hansen.

Mere viden om samarbejdet om svage ældre patienter

Et stigende antal kommuner arbejder med metoden, men den har ikke tidligere været systematisk undersøgt. Formålet med undersøgelsen, som er foretaget af KORA for Sundhedsstyrelsen, har derfor været at skabe en mere systematisk viden om modellerne.

"De fire modeller giver gode og relevante løsninger til, hvordan kommuner og regioner kan forbedre det tværsektorielle samarbejde, når en ældre svag patient bliver indlagt og skal udskrives igen ", siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Kirsten Hansen.

Samtidig ser det også ud til, at indsatsen kan tilrettelægges på en måde, så den som minimum er omkostningsneutral for kommunerne.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er led i evalueringen af initiativet om fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter i den første handlingsplan for den ældre medicinske patient.

De fire kommuner og hospitaler, der er med i undersøgelsen, og har bidraget med deres erfaringer, er:

Gribskov Kommune og Hillerød Hospital
Lolland Kommune og Nykøbing Falster Sygehus
Vejle Kommune og Vejle Sygehus
Skanderborg Kommune og Regionshospitalet i Horsens
Fakta om evalueringen

Undersøgelsen er baseret på to runder med gruppeinterviews, hvor der i alt har deltaget 94 ledere og fagpersoner, samt individuelle interviews med 26 patienter og pårørende, der har fået fremskudt visitation.

Der er gennemført registerbaserede effektanalyser af de fremskudte funktioners evne til at forebygge genindlæggelser, samt hvilke omkostninger der er forbundet med dette.

Pressekontakt

Jette Blands
Forebyggelse & borgernære sundhedstilbud
  7222 7750

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire