Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/06-17 - Pressemeddelelse

Nye stoffer dukker op i langsommere tempo, men det samlede udbud er stadig stort

Dette er en af flere hovedoverskrifter, fra EU´s narkotikaovervågningscenters (EMCDDA) årsrapport, der udkommer i dag. Indholdet i den europæiske rapport kommer fra EU-medlemslande, og kandidatlandene Tyrkiet og Norge.

30/05-17 - Pressemeddelelse

Lad musikken være din rus

Sundhedsstyrelsen står igen i år bag kampagnerne Music Against Drugs og Mindre druk - Mere fest, hvor festivaler og spillesteder markerer deres holdning mod stoffer og overdreven druk.

30/05-17 - Pressemeddelelse

Hjernedød - er man så rigtig død?

Usikkerhed om hjernedødskriteriet er en af grundene til, at mange ikke registrerer sig som donorer eller videreformidler deres valg til deres pårørende, selv om 80 procent af danskerne generelt er positive overfor organdonation.

29/05-17 - Pressemeddelelse

Pulje skal hjælpe til at skabe et mere demensvenligt samfund

Kommuner, regioner, private aktører, virksomheder og organisationer kan nu søge om penge til aktiviteter, der kan bidrage til at fremme et demensvenligt samfund. Aktiviteterne kan være både lokale og landsdækkende. Genopslaget skyldes en præcisering af muligheden for at ansøge om midler til dækning af moms.

25/05-17 - Pressemeddelelse

Sundhedsstyrelsen udgiver revideret visitationsretningslinje til kirurgisk behandling af svær fedme

Visitationsretningslinjen sætter rammerne for, hvornår en person kan henvises til vurdering i offentligt regi med henblik på fedmekirurgi samt hvilke forhold der skal tages i betragtning forud for tilbud om et fedmekirurgisk indgreb.

08/05-17 - Pressemeddelelse

Det er en gave for livet at dyrke motion

Kun godt 1 ud af 10 piger og 2 ud af 10 drenge på elleve år lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at være fysisk aktive en time om dagen. Derfor opfordrer en ny kommunikationsindsats på Facebook forældre til 10-13-årige til at støtte deres børn i at være aktive.

08/05-17 - Pressemeddelelse

Livshistorier skal forbedre dementes hverdag

Mennesker med demens får med tiden problemer med at huske deres livshistorie og identitet. Kommunale og private leverandører af plejeboliger/plejehjemspladser og hjemmepleje kan derfor søge en pulje, der skal give inspiration til at bruge livshistorier bedre i demensplejen.

05/05-17 - Pressemeddelelse

Mød Sundhedsstyrelsen på DemensDagene

Sundhedsstyrelsen vil igen i år være repræsenteret med en stand på DemensDagene. DemensDagene er en årligt tilbagevendende konference arrangeret af Nationalt Videnscenter for Demens. Fokus for DemensDagene er i år den nationale demenshandlingsplan 2025.

03/05-17 - Pressemeddelelse

Giv råd om, hvordan det er at have kræft eller være pårørende til en kræftpatient

Sundhedsstyrelsen holder fire dialogmøder, hvor kræftpatienter og deres pårørende kan dele deres erfaringer, behov og input til at få det bedst mulige kræftforløb.

24/04-17 - Pressemeddelelse

Folder om børnevaccinationer er oversat til fire andre sprog

Sundhedsstyrelsen har oversat folderen om børnevaccinationsprogrammet til arabisk, farsi, polsk og somali. Folderen bliver uddelt af sundhedsplejersken til nybagte forældre.

04/04-17 - Pressemeddelelse

Kvalitet i de kommunale akutfunktioner

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag krav og anbefalinger for de særlige sygeplejeindsatser, som bliver varetaget i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det er første gang Sundhedsstyrelsen sætter krav til de indsatser, der bliver varetaget af landets kommuner.

30/03-17 - Pressemeddelelse

Særlig støtte hjælper udsatte gravide og deres børn

Udsatte gravide kvinder og deres børn har store sundhedsmæssige fordele af at modtage ekstra støtte gennem hele graviditeten. Det viser resultater fra et satspuljeprojekt.

29/03-17 - Pressemeddelelse

Overskridelser af de maksimale ventetider i Region Nordjylland

Sundhedsstyrelsen har modtaget en ekstraordinær indberetning fra Region Nordjylland om manglende overholdelse af de maksimale ventetider for kvinder, der udredes efter mammografiscreening. Overskridelsen skyldes primært uklare procedurer for vurdering af røntgenbilleder, og drejer sig om op imod 519 overskridelser i perioden 1. maj 2014 til og med 10. februar 2017.

24/03-17 - Pressemeddelelse

Forældreuddannelsesprogram har haft positive sundhedseffekter

Sundhedsstyrelsen har fået evalueret effekten af forældreuddannelsesprogrammet "En god start - sammen". Evalueringen viser signifikante resultater for både forældrene og deres børn.

24/03-17 - Pressemeddelelse

Konference om sundhedsberedskab

Sundhedsstyrelsen samler i dag over 180 deltagere fra regioner og kommuner samt faste samarbejdspartnere fra de fælleskommunale redningsberedskaber, nationale styrelser, politi og forsvaret til en konference om sundhedsberedskab. Konferencen skal hjælpe regioner og kommuner med at tilrettelægge sundhedsberedskabet.

23/03-17 - Pressemeddelelse

Nu kan der søges om penge til at udvikle nationale kliniske retningslinjer

Det er de faglige selskaber og miljøer, der kan søge om penge til udvikling af nationale kliniske retningslinjer. Pengene ligger i en pulje på i alt 38 millioner kroner, der gælder for årene 2017 til 2020.

21/03-17 - Pressemeddelelse

Folkesundhed i velfærdssamfund under forandring - hvordan skaber vi bæredygtige løsninger?

Nu er der åben for tilmelding til Nordisk Folkesundhedskonference i Aalborg d. 22. - 25. august 2017.

20/03-17 - Pressemeddelelse

Sammenhæng for børn med kronisk somatisk sygdom

En pulje, der skulle sikre, at alle børn og unge med kronisk somatisk sygdom bliver opsporet tidligt og tilbudt bedst mulig behandling og opfølgning, har haft en positiv effekt.

20/03-17 - Pressemeddelelse

Plads til lidt flere læger i uddannelse de kommende år

Sundhedsstyrelsen har lagt fast, hvor mange der skal uddannes til speciallæger fra 2018-2020.

15/03-17 - Pressemeddelelse

Færre kvinder med indvandrerbaggrund får foretaget en abort

Antallet af legalt provokede aborter er faldet markant for kvinder i Danmark, der har en anden etnisk oprindelse end vestlig.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire