Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/07-16   -   Pressemeddelelse

Udredning og behandling af voksne med ADHD

Sundhedsstyrelsen udgiver en faglig visitationsretningslinje, der beskriver, hvem der skal udrede og behandle voksne med ADHD hvornår.

Visitationsretningslinjen beskriver, hvem der skal udrede og behandle voksne, der har eller mistænkes for at have ADHD, på de forskellige tidspunkter i forløbet. Som noget nyt beskriver visitationsretningslinjen det samlede flow i patientforløbet.

Retningslinjerne beskriver også, hvordan de sundhedspersoner, som patienterne kommer i kontakt med, bedst muligt kan samarbejde om at få udredt og behandlet patienterne.

Visitationsretningslinjen er blevet til i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Regioner og de faglige selskaber for henholdsvis almen medicin og psykiatri.

Retningslinjerne tager udgangspunkt i et princip om, at patienter skal ses på det lavest effektive omkostningsniveau.

Visitationsretningslinjerne beskæftiger sig ikke med, hvilken behandling der skal tilbydes på de forskellige behandlingstrin - det er i stedet beskrevet i den nationale kliniske retningslinje, der er udgivet på området.

Pressekontakt

Pressetelefon
  72 22 74 00

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire