Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/07-16   -   Pressemeddelelse

Er patienternes tænder grønne, gule eller røde?

Sundhedsstyrelsen offentliggør en ny version af den retningslinje, der vejleder tandlæger og tandplejere om, hvor ofte deres patienter skal indkaldes til regelmæssig undersøgelse i tandplejen.

Den opdaterede udgave indeholder en præcisering af de diagnostiske overvejelser vedrørende tandkødsbetændelse (gingivitis) og vejleder tandlæger om, hvornår patienter med blødning fra tandkødet har behov for mere intensiv forebyggelse og kontrol i enten det gule eller det røde spor.

"Opgørelser fra regionerne har vist, at en stor andel af patienterne er visiteret i rød og gul kategori og kun en mindre andel i den grønne kategori. Det har givet os anledning til at se på, om vores retningslinje var præcis nok, og på den baggrund vurderede vi, den skulle opdateres med vejledning om, hvordan tandlæger og tandplejere skal undersøge patienterne for tandkødsbetændelse og placerer dem i enten det grønne, gule eller røde spor" forklarer enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Særligt yngre voksne har generelt en god tandstatus, og det har medvirket til Sundhedsstyrelsens undren over, at så mange patienter er havnet i gul og rød kategori, siden den oprindelige retningslinje udkom i 2013.

Retningslinjen retter sig først og fremmest mod tandlæger og tandplejere, der arbejder i den kommunale tandpleje og i privat praksis. Samtidig henvender den sig til dem, der ude i regioner og kommuner har ansvaret for at sikre borgerne en tandpleje med høj kvalitet og efter individuelle behov.

Målet med retningslinjen er fortsat at vejlede tandlæger og tandplejere i at tilrettelægge undersøgelser ud fra den enkeltes behov, så der tages højde for patientens aktuelle sygdomsniveau og risikoprofil.

Pressekontakt

Helene Probst
Overlæge
  72 22 74 61

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire