Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/09-16   -   Pressemeddelelse

Specialeplan balancerer mellem nærhed og stærk specialisering

Landets regioner og privathospitaler har fået svar på deres ansøgninger om at varetage specialfunktioner. Det sker i forbindelse med revisionen af specialeplanen.

Sundhedsstyrelsen har truffet afgørelse for hovedparten af de 5.000 enkeltansøgninger, som blev indleveret i starten af året.

Sundhedsstyrelsen sætter med specialeplanen rammerne for, hvilke offentlige og private hospitaler, der må varetage særligt komplekse sygehusfunktioner i Danmark. Ved at samle det, der er svært og sjældent, på få steder sikrer man, at der er tilstrækkelig erfaring på området, og dermed en høj kvalitet i behandlingen. Samtidig skal man tage hensyn til at dække Danmarkskortet bedst muligt.

"I vurderingen af hvor behandlinger skal varetages, er det vores opgave at sikre høj faglig kvalitet ved at samle nogle specialfunktioner. Samtidig skal vi hele tiden tænke på, hvordan vi kan gøre det mest hensigtsmæssigt for patienterne. Det betyder, at vi nogle gange tager særligt hensyn til, at en behandling kan ske i nærheden af patienterne. Det gælder eksempelvis, når patienter har længere forløb eller som i behandlingen af tuberkulose, hvor patienterne har svært ved at rejse langt," siger sektionsleder Ane Bonnerup Vind.

Sundhedsstyrelsen har løbende været i dialog med blandt andet de fem regioner som driver de offentlige sygehuse, de lægevidenskabelige selskaber og private ansøgere for at sikre, at styrelsen har modtaget relevante og tilstrækkelige oplysninger til at vurdere placeringen af de enkelte specialfunktioner.

Regionerne og privathospitalerne har i den kommende tid mulighed for at komme med eventuelle indsigelser i forhold til placeringen af specialfunktioner.

Den endelige placering af specialfunktionerne på landets sygehuse bliver fastsat i starten af 2017. Her vil Sundhedsstyrelsen udsende en ny samlet specialeplan med angivelse af de sygehuse og klinikker, der er godkendt til at varetage de enkelte specialfunktioner.

Pressekontakt

Ane Bonnerup Vind
Uddannelseslæge
  72 22 76 07

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire