Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/10-16   -   Pressemeddelelse

Pulje skal styrke indsatsen mod ensomhed hos ældre mennesker

Ensomhed er en del af tilværelsen for hver fjerde ældre i Danmark. Kommuner kan nu søge en ny pulje til indsatser, som skal modvirke ensomhed hos de ældre mennesker, der får meget hjemmehjælp.

Ældre mennesker, der modtager hjemmehjælp, er i særlig risiko for at opleve ensomhed. Det hænger typisk sammen med, at de har et dårligt helbred og kan have haft tab tæt inde på livet. Det kan gøre det vanskeligt at fastholde og styrke sociale relationer. Derfor støtter en ny pulje, at kommuner i samarbejde med frivillige organisationer udvikler projekter, der afprøver nye metoder og redskaber til at forebygge eller mindske ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp.

"Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte. Ensomhed hænger sammen med lavere selvværd, utryghed og øget forekomst af hjertekarsygdomme, foruden Alzheimer og symptomer på depression. Vi ved også, at ensomhed hænger sammen med forhøjet dødelighed, flere besøg hos lægen og flere hospitalsindlæggelser", siger Louise Scheel Thomasen, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Hjemmeplejen har gennem deres løbende kontakt med ældre en unik mulighed for at støtte de ældre mennesker, der er ensomme, i at deltage i forebyggende og sociale aktiviteter. Puljen sætter derfor fokus på, hvordan hjemmeplejen kan spille en rolle i forhold til at finde og hjælpe ældre mennesker, der oplever ensomhed, ind i nye fællesskaber, enten i lokalsamfundet eller hjemme hos dem selv.

Pressekontakt

Louise Scheel Thomasen
  77 55 77 17

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire