Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/10-16   -   Pressemeddelelse

Ny håndbog skal styrke inspektorordningen

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny håndbog for inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse samt en tilhørende ny vejledning.

Der er en hjælpende hånd på vej til de læger, der igennem inspektorordningen er med til at sikre kvaliteten af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne rundt om i landet. Sundhedsstyrelsen udgiver en ny håndbog og en tilhørende vejledning.

"Den nye håndbog kommer til at styrke inspektorernes indsats for at kvalitetsudvikle og stå for uddannelsen af speciallæger på de forskellige afdelinger. Vi regner også med, at uddannelsesafdelingerne kan bruge håndbogen til at planlægge besøgene," siger Karen Geismar, der er en del af inspektorsekretariatet i Sundhedsstyrelsen.

Lægerne fra inspektorordningen tager rundt og vurderer landets uddannelsesafdelinger for at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen af yngre læger. Inspektorerne er speciallæger, der dagligt fungerer på landets sygehuse og som her er involveret i den lægelige videreuddannelse.

Den nye vejledning beskriver, hvordan inspektorordningen er organiseret, om samarbejdet med regionerne samt inspektorens uddannelse og rolle. Håndbogen uddyber, hvad ordningen konkret består i og beskriver i detaljer hvordan et besøg gennemføres, samt hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af besøget.

"Lægerne gør en stor forskel, når de tager sig tid til at besøge landets afdelinger. De skal sikre, at landets speciallæger får den bedst mulige uddannelse. De nye materialer skal hjælpe dem med at gennemføre de forskellige dele af inspektorbesøget," siger Karen Geismar.

Ved et inspektorbesøg deltager inspektorerne samt læger under uddannelse - de såkaldte juniorinspektorer. De uddannelsesgivende afdelinger får besøg med omkring 4-5 års mellemrum. Hvis inspektorernes vurdering er, at uddannelsen af de yngre læger har brug for forbedringer, får afdelingen oftere besøg.

Pressekontakt

Karen Geismar
Tandlæge
  72 22 78 82

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire