Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/10-16   -   Pressemeddelelse

Anbefalinger til styrket omsorgstandpleje for svage ældre

I en ny rapport kommer Sundhedsstyrelsen med en række anbefalinger til at styrke den kommunale omsorgstandpleje for ældre borgere med nedsat funktionsevne, som ikke er i stand til at udnytte det eksisterende tandplejetilbud i privat tandlægepraksis.

"Stadig flere ældre bevarer deres egne naturlige tænder langt op i alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at omsorgstandplejen tilpasses til den fremtidige generation af ældre med egne naturlige tænder og med avancerede tandrestaureringer som for eksempel implantater", siger Lene Vilstrup, afdelingstandlæge i Sundhedsstyrelsen.

Plejeplan for at hjælpe på dårlig tandhygiejne anbefales

Undersøgelser viser, at ca. 80 % af beboere i ældre- eller plejeboliger har brug for hjælp til den daglige mundhygiejne, men at kun ca. 10 % får den fornødne hjælp. Dårlig mundhygiejne er fx dårlig tandbørstning, og det kan medføre, at man udvikler tandsygdomme, mister sine tænder eller får betændelse omkring tandimplantater. Og det har også negativ indflydelse på det generelle helbred.
Rapporten anbefaler, at beboere på ældre- og plejecentre skal have en individuel plan for, hvordan deres tænder skal plejes. Den individuelle plan bør udarbejdes af omsorgstandplejen i kommunerne og bygge på information om den enkeltes aktuelle tandsundhed og mundhygiejne samt evne til selv at udføre den. Desuden anbefaler rapporten, at omsorgstandplejen instruerer plejepersonalet i, hvordan de kan hjælpe den enkelte beboer med at passe på deres tænder og regelmæssigt følger op på kvaliteten.

For at sikre kvalitet i omsorgstandplejen er anbefalingen, at tandbehandling primært foregår på en tandklinik med de fornødne faciliteter og, at tandbehandling i eget hjem med mobilt tandplejeudstyr begrænses.

Bedre visitation for at få flere borgere til at benytte tilbuddet anbefales

Målgruppen for omsorgstandpleje er estimeret til at være på ca. 52.000-63.000 borgere, men det er kun ca. 25.000 borgere, der modtager tilbuddet. Derfor anbefaler rapporten, at kommunerne styrker deres visitation til omsorgstandplejen, eksempelvis ved at være mere opsøgende i forhold til borgere, der er berettiget til tandplejetilbuddet. Derudover bør øvrige dele af sundhedsvæsenet, fx sygehus, praktiserende læge og tandlæge også kunne henvise til den kommunale visitation til omsorgstandpleje.

Rapporten anbefaler desuden, at den kommunale omsorgs- og specialtandpleje bliver lagt sammen til et fælles tandplejetilbud, da målgrupperne til de to tilbud har ensartede behov. En sammenlægning vil kunne bidrage til et større patientgrundlag med større behandlingsenheder, en rationel udnyttelse af ressourcer, styrkelse af tandplejepersonalets kompetencer samt en betydelig administrativ forenkling for kommunerne.

Pressekontakt

Kirsten Hansen
Sektionsleder
  72 22 76 81

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire