Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/10-16   -   Pressemeddelelse

Nye mål for den kliniske basisuddannelse er klar

I dag udkommer en ny beskrivelse af målene for den kliniske basisuddannelse. Nyuddannede læger fra universiteterne skal opnå kompetencer i de syv lægeroller i deres kliniske arbejde på sygehusene og i almen praksis.

Med den nye målbeskrivelse har Sundhedsstyrelsen ajourført beskrivelsen af, hvilke kompetencer lægerne skal have, når de har gennemført den kliniske basisuddannelse. Samtidig bliver det gjort mere konkret hvilke metoder, der skal tages i brug, når man skal vurdere kompetencer. De 16 overordnede kompetencer, som bliver beskrevet skal opnås af alle, uafhængigt af hvilke sygehusafdelinger eller almen praksis, som indgår i uddannelsesforløbet.

Et centralt formål med den kliniske basisuddannelse er, at den skal fungere som en fælles ramme for de nyuddannede lægers overgang fra deres uddannelse på universitetet til det kliniske arbejde.

"Lægerne i den kliniske basisuddannelse skal selvfølgelig først og fremmest lære at udrede, diagnosticere og behandle patienter, men de skal også lære at kommunikere - og så skal de føle sig hjemme i den hvide kittel og finde sig tilpas i lægerollen," siger Susanne Vinther Nielsen, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Lægen skal på den ene side videreføre evnen til at tilegne sig teoretisk viden, som er etableret i universitetstiden, og på den anden side lære at træffe velovervejede beslutninger i en klinisk hverdag. Målbeskrivelsen præciserer de kompetencer lægen skal opnå og få godkendt i løbet af den kliniske basisuddannelse.

"Målbeskrivelsen skal gøre det helt klart, hvad lægerne skal lære i løbet af den kliniske basisuddannelse og hvordan de bliver vurderet, så vi er sikre på, at de får det ud af forløbet, de skal," siger Susanne Vinther Nielsen.

Sundhedsstyrelsens ny målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse gælder for uddannelsesforløb, der er opslået til besættelse den 1. august 2017 eller herefter. Grunden til, at målbeskrivelsen først træder i kraft næste år er, at videreuddannelsesregionerne skal have tid til at udarbejde uddannelsesprogrammer og sammensætte fremtidige klinisk basisuddannelsesforløb.

Det er en arbejdsgruppe under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, der har revideret målbeskrivelsen. I arbejdsgruppen var repræsentanter fra Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, Lægeforeningen, de sundhedsvidenskabelige fakulteter, de tre videreuddannelsesregioner og Danske Regioner.

Pressekontakt

Susanne Vinther Nielsen
Overlæge
  72 22 75 62

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire